Търсене  
Търсите работа?
Охранител
Мейпъл Медия ЕООД
гр.София

Контакт центрове (Call centers)

Кол центрове са популярно място за реализация на младите хора. Това дава възможност за наскоро завършилите висшисти, които имат образование и отлични езикови умения, както и достатъчно ентусиазъм за да се заемат с една толкова динамична и разнообразна дейност, да натрупат стаж на една по-престижна длъжност.

Какво представлява работата в кол център

Контакт центровете, както още ги наричат, се отличават с това, че позициите тук са изключително динамични. Характерно е това, че за заетите не остава особено време за бездействие и безгрижие. С изключение на кратките почивки, работата изисква активно и постоянно динамично участие в процеса. Основните задължения на заетите са следните:

Какво е да си онлайн консултант

Онлайн консултантите са неделима част от всяка по-голяма фирма или компания, която предлага продуктите си на пазара. Тяхната цел е в разговор с клиента да го запознаят с различните продукти и услуги, помагайки му да избере това, което е най-подходящо за него.

Задължително трябва да познават предимствата и недостатъците на това, което се предлага. Важно е също да изслушват и разбират клиентите, така че да могат да им предложат най-точния съвет и да ги насочат в най-правилната посока.

Как да сте мотивирани на работното място

За да се чувствате мотивирани от трудовата си дейност, вие трябва да виждате ползите от нея. Това важи както за вас самите, така и за хората, към които е насочена вашата услуга.

Единственият начин е да се почувствате важни на позицията, която заемате и да усещате смисъла на това, с което се занимавате. Трябва да почувствате какви са ползите за вас и за отсрещната страна.

Трудно се намира мотивация когато не се вижда никаква перспектива за професионално и личностно израстване. Важна роля играе и възнаграждението, което трябва да отговаря най-малкото да посрещаме своите основни потребности, като дом, храна и облекло.

Как Zaplata.bg помага в избора ни

Zaplata.bg предлага най-голямата база от работодатели, които публикуват тук своите обяви за работа, опитвайки се да запълнят свободните работни места. Добиваме по-ясна представа за пазара, а също така увеличаваме шансовете си да намерим мечтаната работа.