Търсене  
Търсите работа?
Мениджър склад
ЕВРО СТАРТ 2000 ООД
Германия

Кол центровете са сравнително ново явление у нас. Те са привлекателни поради добрите  заплати, гъвкавото работно време и липсата на изисквания за конкретна квалификация – достатъчно е доброто владеене на чужди езици. Ако искате да работите в call center в София, следете обявите за работа в Zaplata.bg.

Какви позиции за работа в кол център в София ще откриете

Предлагат се свободни работни места най-вече за оператори в call center, но също и за специалисти по поддръжката и по анализ и наблюдение на качеството. Владеенето на чужд език е задължително.

В София има различни видове кол центрове. Те могат да обслужват както само компанията, която ги е създала, така и множество различни компании, ситуирани в различни части на света. Могат да са специализирани по индустрии (примерно – туризъм и резервации на хотели), но също да извършват аутсорсинг услуги за клиенти от множество браншове. Всичко това определя спецификата в работата на служителите в кол центровете.

Какво представлява тази професия

По същество работещите в call center осъществяват и поддържат контакт с крайните потребители. Това обикновено се случва по телефона, но може да е също чрез мейли и директен чат.

Връзката с тях се осъществява чрез входящи повиквания – по инициатива на самите клиенти, които излагат своите проблеми, въпроси, жалби и очакват адекватна помощ за разрешаването им. Когато операторът не е в състояние да реши случая сам, според разработения механизъм прехвърля обаждането към съответното техническо звено.

Изходящите повиквания са ориентирани към вероятни клиенти и имат за цел продажбата на стоки или услуги, както и изпълнението на маркетингови задачи.

Какви чужди езици са предимство при кандидатстването за такава позиция

Най-масово използвани са основните европейски езици:

Обявите за работа дават предимство на кандидатите, които могат да работят с няколко чужди езика. Колкото по-рядък е чуждият език, който владеете, толкова по-сигурно е назначаването ви в избрания call center и на толкова по-висока заплата можете да разчитате.

Как Zaplata.bg помага в избора ви

Разбира се – като ви дава пълната информация за свободните работни места в кол центровете в София. От обявите за работа тук можете да разберете повече за характера на предлаганата работа, за условията, заплатите и бонусите, на които бихте могли да разчитате.

Регистрирайте се в Zaplata.bg и се възползвайте от опциите за улеснено следене на информацията и автоматично кандидатстване.