Ново търсене  

Бизнес новини в България и Чужбина - Страница 10

Как да постигаме целите си
Понякога чувствате, че просто плувате по течението на живота и не можете да промените нищо. Плановете се появяват и остават само във въображението. Това е поправимо! Най-вероятно просто не сте се научили как правилно да поставяте и постигате цели. Ще ви кажем как да разрешите този проблем. Митове и цели Задаването на цели - това е ефективен начин за постигане на успех във всяка сфера (от личния живот до кариерата и саморазвитието), но не е достатъчно просто да се запише, това което искате да постигнете. Важно е не само да искате, но и да планирате, изчислявате стъпките и контролирате процеса на постигане на целите. Всичко е сериозно и научно, а не просто „представете си вила и ще я имате”. Правилно поставени цели Правилно поставените цели помагат за определяне на приоритетите, организиране, вземане на важни решения и реализиране на мечтите. За начало, решете какво искате да постигнете и го запомнете. Задайте си само конкретни, измерими, постижими, актуални и ограничени във времето цели или SMART-цели (от Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound) и ги запишете. След това, планирайте и запишете стъпките, които трябва да предприемете, за да реализирате целта и подчертавайте всяка, когато стигнете до нея (като приключение - от задача към задача). Големи цели Съставете си цели, като Шерлок Холмс - методът на приспадане (от общото към частното). Определете големи житейски цели в различни области на живота, например: кариера - у стройва ли Ви настоящата работа; в коя сфера се виждате; на каква длъжност искате да работите; пари - колко искате да печелите на различните етапи от живота и как това е свързано с вашите кариерни цели; образование и самообразование - харесвате ли образованието си; искате ли да придобиете допълнителни знания, които не са достатъчни за постигането на другите цели; искате ли да учите език, да завършите курсове по програмиране; семейство - планирате ли семейство, деца; ако да, как възнамерявате да станете добър родител, съпруг; творчеството - искате ли да се научите да свирите на китара, да рисувате, да фотографирате; имате ли други творчески цели; физическо развитие - има ли спортни цели, които искате да постигнете; как планирате да поддържате здравето си. Уверете се, че това са именно вашите цели, а не тези, които родителите, семейството или работодателя изискват от Вас (без съмнение, трябва да вземете под внимание мнението на близките, но е важно да останете верни на себе си). Малки цели След като сте определили плановете си за живота, преминете към конкретиката - създайте списък с малките цели, които са необходими за големите постижения. Ако се подходи максимално сериозно, то от плана за живота ще отделим първите пет години (петгодишен план) и ще ги разделим на по една година. Годишните планове се разделят на полугодишни, а след това на месечни, седмични и дневни. Естествено, всеки малък план трябва да се основава на предишния голям план и да се конкретизират неговите цели. Чувствате, че това е твърде дълго и трудно - разбийте целите си на по-малки планове, но същността трябва да остане същата: жизнения план в различните области на живота, дългосрочни планове, краткосрочни планове и списъци с ежедневните задачи за достигане на поставените цели. Да достигнем и задържим резултата След като определим първия си набор от цели и създадем план, започваме процеса на неговото изпълнение. Преглеждайте и актуализирайте своя дневен списък със задачи. Периодично проверявайте как малките цели съответстват на плановете на живота Ви и че те не Ви отклоняват встрани. Ако е необходимо, коригирайте незначителните цели и дългосрочните планове (например, приоритетите Ви са се променили, начините или сроковете за постигане на житейските планове). Постигнали сте целта? Отделете време, за да й се насладите. Вижте какво сте постигнали и оценете напредъка си. Ако целта е значителна, възнаградете се по съответния начин. Всичко това спомага за придобиването на самочувствие, за запазване на резултата и мотивация за по-нататъшните постижения. Пример Александър си е определил жизнени SMART-цели в своята кариера и творчество: кариера - “Искам да стана редактор на списанието, в което работя.”; физическо развитие - “Искам да стартирам маратон”. Сега трябва да направим план за всеки от тях. Нека анализираме съставянето на плана по примера за кариерата. Александър иска да стане редактор на списанието, в което работи, и разбива целта на по-малки и по-управляеми етапи: петгодишна цел: “Да стане заместник-редактор”; годишна цел: “Да работи в проекта, като управляващ редактор”; шестмесечна цел: 'Да завърши курс за повишаване на квалификацията'; месечна цел: 'Да говори с управляващия редактор, за да определи какви навици са необходими за изпълнение на тази работа'; седмична цел: “Да се запише за среща с управляващия редактор”. Сега, като четете отдолу нагоре, можете да видите, как Александър планира стъпка по стъпка да постигане целта си. За физическото развитие (маратона!), Творчеството, Образованието и другите житейски цели, плановете се правят по подобен начин. В началото изглежда трудно, но впоследствие всичко става лесно, обичайно и крайно полезно.
Публикувано от: Zaplata.bg
Още »
Как да оцелеете през изпитателния срок
Всички етапи на интервютата са завършени, въпросниците са попълнени, трудовата книжка е предадена в отдел кадри. Цялата цел ли е постигната? Не е още. До 15% от служителите в средните звена не преминават изпитателния срок. Защо работодателят може да се  разочарова от избрания от него служител и как да се застраховате от това? Разберете какво се очаква от вас Да, новият ръководител трябва да ви възложи задачи по време на изпитателния срок и да предостави всички необходими ресурси. Но „трябва“ - не означава „ще го направи“. А в случая, ако не покажете резултати в периода на изпитателния срок, никой няма да приеме сериозно вашите оправдания в стила: “Не ми беше казано“. Искате да бъдете нещо повече от обикновен изпълнител - представете се проактивно и създайте възможностите сами. Така ще получите от ръководителя ясните цели в рамките на пробния период и същите ясни критерии за оценка на тяхното изпълнение. Например, можете за трите месеца пробен период, два пъти да увеличите продажбите на слънчогледово семе, а за работодателя е важно да продаде склад със слънчогледово масло, чийто марж да е по-голям. Това може да е добре направено, но ръководителя да не може да оцени вашия трудов подвиг. Покажете резултати Дори ако вашите цели не съдържат конкретики, направете нещо, което може да бъде демонстрирано като конкретен резултат. Трудно е да се спори с факти и можете да докажете с факти, че сте ефективни. бъдете заинтересовани; покажете желание за работа; ако се справяте бързо, искайте допълнителни задачи; обсъждайте свършеното дотук с колеги или с възложителя на задачата. Не бързайте Всяка компания има своите подводни камъни, традиции, особености. Бързо и без проучване, „бързаме в битката”, предлагайки радикални промени, обявявайки някаква “глупост” от изпълнената работа или влизайки в „съюзи” с други служители, може да попаднете в беда: нещо, което би било възприето като успех в друга компания, в тази може да е неподходящо. За да избегнете неблагоприятно положение, първо разгледайте ситуацията, хората и бизнес процесите. Но това действие не бива да Ви забави много: всеки разбира, че една или две седмици като новодошъл трябва да се “ориентирате”, но до края на месеца, от Вас ще се искат реални дейности. Записвайте своите идеи по време на пробния период Възгледа на начинаещия обаче има един важен плюс: неразбиране. Може би някои от вашите иновации няма да бъдат уместни в първия етап. Но ако се задържите в компанията, то след време ще „включите“ различни корпоративни ограничения - като „този отдел е невъзможно да се престрои“ или „никога няма да достигне до там“. След това, вземете първите си записки, а не пълните съмнения, и намерете в тях вдъхновение. Може би някои нововъведения вече да са нужни? Сега вече имате достатъчно опит, за да ги приложите правилно. Помолете ръководителя за обратна връзка Изпитателния срок приключва, а ръководителя не дава оценка на работата ви? Смятате, че шефът Ви е напълно доволен от вашата работа и няма за какво да се говори? Може би е така. А, може би, сте пропуснали нещо и заключенията му не са толкова розови. И ако това е така, искането за оценка на работата Ви, седмица или две преди края на изпитателния срок, или ще Ви накара да се почувствате по-уверени (в случай на положителна оценка), или ще имате време да коригирате ситуацията (ако шефът има съмнения). Във всеки случай обаче, не забравяйте, че не само компанията гледа към служителя, но и служителят гледа компанията. Ето защо, ако смятате, че фирмата не е вашата, тогава понякога е по-честно по отношение на Вас и работодателя, просто да го признаете и да отворите хоризонти за нови възможности. Животът е твърде кратък, за да се изразходва за нежелана работа.
Публикувано от: Zaplata.bg
Още »
Как да намерим ментор и защо ни е нужен
Добрият ментор играе голяма роля по пътя към успеха. Разказваме какво отличава идеалния наставник от консултанта и как да го убедите да работи с Вас. Какво е ментор Думата 'ментор' има гръцки произход. Ментор - това е герой от омировата поема “Одисей”, покровител на жената на Одисей, Пенелопе и учител на сина му Телемах. Менторът им помага да дочакат съпруга и бащата, т.е. да постигнат целта. С течение на времето, думата 'ментор' се превърна в нарицателно и получи значението на 'наставник, възпитател, зряла мъдрост'. Ментор и наставник - това едно и също ли е Думите 'наставник' и 'ментор' са синоними. Но как в бизнес-практиката се използва за различен инструментариум, въпреки че преследва една и съща цел - да преподава, да споделя опит? Принципът на наставничеството все още широко се използва за бързо въвеждане, като например, новия служител в хода на работата: „правете каквото правя и всичко ще се получи“. Наставникът - това е по-опитен специалист в професията. Той показва, как се прави нещо и иска да повтаряте след него. Нищо повече. Менторът обаче има друга задача. Той трябва да покаже начини за постигане на резултати в своята дейност, без да налага собствените си начини на работа. Подобно на ментора на Омир, неговата цел - да развие в своя подопечен самостоятелен стил и метод за решаване на проблема. Той може да съветва, да покаже своя пример, да разкрие истинската същност на процесите, но да не се меси във вашата работа. Също така, не бъркайте ментора с учител, треньор, психолог, коуч, експерт или консултант: учителят учи как и какво да правите, използвайки своя професионален преподавателски опит и педагогически технологии, като целта му - да Ви даде възможно най-широко теоретично разбиране на проблема; треньорът Ви помага да развиете практически умения за решаване на конкретен проблем с помощта на конкретна технология; коучът търси вътрешните Ви ресурси, използвайки знания и представите Ви за себе си; експертът оценява ситуацията във високоспециализирана област; консултантът ще Ви консултира и ще Ви даде съвет как да промените нещо, изхождайки от Вашата ситуация. За какво ни е нужен Практиката на менторството се възражда заедно с движението на стартъпите. Рид Хофмън, основател на LinkedIn, сравнява създаването на стартъпа със сглобяването на самолет по време на полет от скала. Стартъпите - това са много рисковани начинаещи. Те все още нямат истински опит в бизнеса, не представляват нищо друго, освен своята идея. Те нямат нито бизнес образование, нито опит. The Village изброява 20 от най-популярните причини за закриване на стартъпи. И само първата причина е свързана с продукта, а останалите 19 са извлечени от опита на основателя и неговия екип. Ето защо, стартаперите активно търсят ментори. За тях, менторът - това е този, който е успял да преодолее всички тези проблеми и да доведе своя стартъп до големи и сериозни резултати. Просто казано, менторът - човекът, който е настъпил същото гребло и има опит в преодоляването на проблемите. Има опит, а не специфично умение. Той е изминал целият път и е сглобил своя самолет. Той знае какво може да се случи и вижда цялата ситуация. Той може да предупреди, да покаже нови хоризонти, да разкаже за истинското състояние на нещата. Ако не съм начинаещ специалист, може ли да ми помогне Авторите на книгата “Твоят бизнес-модел: системен подход към кариерното развитие” отъждествява личната кариера с бизнес-проекта. Основната идея на тяхната концепция е, че на хората, както и на компаниите, влияят не само резултата от собствените усилия, но и от външните условия. Затова трябва да променим стратегията на поведението си, с оглед на всички тези нюанси, за да останем финансово състоятелни. Те изтъкват няколко бизнес-модела, на които може да се разчита при собственото ни изследване и избора на нови стратегии, в съответствие с измененията в условията на дейността. Пътят на кариерния ментор - това вече е реализиран „бизнес-модел“, който може да Ви помогне да изградите кариерния си план много по-бързо и по-ефективно, разкривайки всички капани. Можете да видите истинските хоризонти и потенциал. Този инструмент за кариерно развитие ще работи на всяко ниво: от начинаещ специалист до генерален директор. В допълнение, работата с ментора може да осигури: полезни връзки и познания; експертиза в продукта / сферата; помощ и поддръжка в трудни ситуации. Какви са услугите му и колко струват Обикновено, менторът не получава материални възнаграждения за помощта си. Това е един вид взаимен обмен. Както менторът, така и протежето получават нов опит и разкриват своите компетенции. Менторът се интересува от споделянето на знанията си с тези, които най-вероятно ще се възползват от тях и ще направят нещо извънредно или пробив. Как да му благодарите - решете сами. В крайна сметка, Вие също можете да допринесете за нещо в живота на Вашия наставник. Къде да го намерим Почти всички обучения за личностно израстване влияят върху околната среда, защото за да станете силни / успешни / богати / ефективни, трябва да общувате с тези, които вече са го постигнали. Но нещата не са толкова прости. За да общувате със силните, трябва да положите много усилия, за да ги заинтересувате. В крайна сметка, Вие се нуждаете от тяхната помощ. В бизнес-акселераторите. Ако вашият проект наистина е пробив в своята област, то със сигурност ще привлече интерес. А акселераторът ще Ви помогне да организирате среща с потенциално интересни хора и да подготвите проекта си за презентация. В професионалната общност. Простото правило за работа в нетуъркинга - посещаване на професионални общности от всички формати. Не бъдете в позиция на просещ, а станете магнит. Менторът търси ученик, който желае да работи и ще оцени усилията му. Просто му покажете това. И бъдете деликатни, помнете - избирате ментор. На специалните сайтове, например в услугата https://www.my-mentor.ru/. Този проект и подобните му сайтове помагат на хората да се срещат и да намират общ език. Всъщност, за ментора и ученика е много важно взаимното разбирателство. Оглеждайте се често встрани, понякога не е необходимо да търсите конкретно някого. Отдавна познат човек може да сподели нещо важно за чаша хубаво кафе. Не забравяйте, че отношенията между ментора и ученика не са ограничени от някаква формална рамка. Дали ще бъдат епизодични срещи или в системна работа, това се решава от двамата. Винаги помнете, с каква цел сте търсили ментора и с каква цел е дошъл менторът при Вас. Тогава ползите от съвместната Ви работа ще бъдат максимални.
Публикувано от: Zaplata.bg
Още »
Как да бъдем по-ефективни на работа
Вярваме, че аудиторията ни - това са хора, които се стремят към саморазвитие, така че днес решихме да поговорим за личната ефективност. Как резултатите от работата Ви съответстват на вложените усилия? Можете ли да бъдете по-ефективни отсега? За това, как правилно да търсим отговорите на тези въпроси, ще обсъдим в тази статия. Различните хора са ефективни по различни начини. Това зависи от множество особености на личността, професията, обкръжението. Съвети, които за едни ще са полезни, за други ще са вредни. Затова не претендираме, че в статията даваме универсални рецепти за ефективна дейност. Хората - това са сложни и разнообразни същества, със сложни и разнообразни проблеми. Техният анализ и решение - това са индивидуални въпроси. Но ключът към тях винаги е - осъзнаване, анализ, планиране. Какво е телик и парателик Истината, гласи, че всички хора се делят на две категории — телици и парателици (от гръцкото “телос” — цел). Първите получават удоволствие от резултатите на дадена дейност, а вторите — от самия процес. Как изглежда това на практика? Теликът стърга дървото, за да отреже нещо полезно и вече знае какъв трябва да е резултатът, как да го използва и колко време ще му е необходимо до приключване на процеса. Парателикът е зает точно по същия начин и точно със същата цел, но го интересуват съвсем други неща: красотата на дървесната текстура, промяната на формата на дървените парчета и как се движи работата, миризмата на стърготините — като цяло, изпълнението на нещата в домакинството за него не е от първостепенно значение. В крайна сметка, теликът се справя с работата по-бързо, но парателикът ще получи от процеса много по-голямо удоволствие. Счита се, и не без основание, че телиците обикновено са по-успешни от парателиците. Но дали последните завиждат на първите? Животът - не е съревнование. Не Ви оценява авторитетно жури, не участвате в надпревара, където е важно да бъдете първи. Щастието не винаги зависи от постиженията. Става въпрос за определена склонност и черти на характера, а не за типа личности или диагноза. През целия си живот, човек се променя, изработва житейски навици. Парателикът може да се научи на поставяне на цели и планиране. Задавайте правилните въпроси Логичната безизходица, в която човек често се намира, след като реши да обмисли своите неуспехи, обикновено започва с първия въпрос: 'Защо при мен не се получава или се получава зле?'. Този въпрос е твърде общ, за да даде конкретен отговор, а дяволът - винаги е скрит в детайлите. В програмата на институтския курс по обща психология, като цяло е включена лекция на тема 'Психологически анализ', където на студентите се разказва за това, че всяка човешка дейност се разделя на три компонента: мотив, цел и метод за постигане. Повечето хора, издържали изпита, го забравят. В същото време, тези знания могат да бъдат полезни. Мотиви или защо сте тук Защо точно сега, сте точно на това място и се занимавате именно с този бизнес? По този начин Вие си представяте някои свои дълбоки нужди, и най-вероятно те не са една, а няколко. Например, на работното място, Вие печелите пари, печелите уважението на колегите си и спомагате за развитието на тежката индустрия в една и съща страна едновременно. Разберете, какво е важно за Вас. Какви са вашите цели Задавайте си този въпрос всеки път, когато започвате нещо и го задръжте в ума си, докато не приключите. Дори и при най-малките действия, винаги има определена цел, определен мотив. Колкото по-сложни са дейностите, толкова повече цели се преследват. Когато съзнателно изграждате целите си и им давате приоритети, не се губите в пропуски. Как ще ги постигнете Това, което правите, това как постъпвате ежедневно, ще Ви помогне да осъзнаете целите си и мотивите, които са извън полето на Вашето внимание. Ако правите нещо лошо, неефективно, с големи загуби, то Вашата дейност не съответства на преследваната цел или не сте наясно с истинските си цели. Всеки шахматист ще Ви каже, че безсмислените ходове — това е път към поражението. Наблюдавайте себе си, отбелязвайте действията, които са ефективни, отсявайте ненужните. Това ще Ви помогне да си изработите набор от полезни навици. Най-простият анализ ще Ви помогне да определите своите силни и слаби страни, за да изработите своята индивидуална стратегия за ефективност, ще Ви помогне да си изградите планове, които да се осъществят. Нужни са малки крачки към успеха всеки ден Големите, дългосрочни цели се постигат с малки ежедневни усилия. Какво да направя, за да нараства ефективността? Следете! Научете се как да изразходвате времето и усилията си. Мислете за това, дали правилно разпределяте времето и вниманието си. Без какво мога? Какво трябва да се ускори? Анализирайте! Отделете време да помислите за това, което сте направили днес. Обсъдете го с колеги, приятели, семейството. Планирайте! Изгответе план за следващия ден от вечерта, споменавайте си го при събуждане. Това няма да позволи на ежедневната рутина да Ви погълне, да Ви подтикне към несъзнателни действия. Концентрирайте се! Само върху едно нещо във всеки отделен момент от времето си. Започнете и завършете с него така, че в бъдеще да няма причина да се връщате обратно към него. Отпуснете се! Не правете от ефективността култ. Намерете време да се отпуснете, да се занимавате с глупости, просто защото искате. В противен случай, съществува риск от прегаряне. Анализирайте собствената си дейност — не е вълшебна пръчица, а инструмент, който трябва да се научите да използвате. Той няма да даде бързи, главозамайващи резултати, но ще започне ден след ден и година след година все по-добре да Ви помага, както в съставянето на ежедневната активност, така и в постигането на по-големите дългосрочни цели.
Публикувано от: Zaplata.bg
Още »
Защо се нуждаем от постоянна преквалификация
Неотдавна, системата беше такава, че получавахме образование веднъж, а след това прилагахме знанията си на практика в продължение на няколко десетилетия. В ежедневието обаче навлязоха нови машини, нови методи за диагностициране на доброкачествени тумори, ново оборудване или нови методи за изчисляване на застрахователната сума ... Но да се връщаме отново и отново в училище, да учим, да разбираме, да учим основите на новата дисциплина и да държим изпити - това не се случи. Затова се смяташе, че научаването на чужд език е по-лесно да се постигне в по-млада възраст, защото след това паметта на човека изглежда „закостеняла“. И тогава се случи една история - в живота ни навлязоха елементите на информационното, пост-индустриално общество и те фундаментално промениха както трудоустройството и намирането на работа, така и комуникацията с другите хора. За общността на независимите държави ОНД, това също така означаваше навлизане на пазара на услугите, които досега не бяха известни на съветските и постсъветските хора. Появиха се нови професии не само в IT-сферата. Да, това породи търсене на програмисти от всички места, интернет-маркетолози, SEO-оптимизатори, проджект-мениджъри и т.н., работата на тези хора е свързана с информационните технологии и не винаги е лесно да се отгатне от името на професията с какво се занимава нейният представител. Но фактът, че новите професии се появяват само в IT - това е заблуда. 5 професии, които се появиха у нас през последните 10 години кредитен посредник - специалист по оформяне на кредити във финансовите институции; колектор - специалист по легално връщане на дълговете; барист - лице, което приготвя кафе и кафе напитки; сомелиер - специалист по подбиране на вината в заведенията за хранене; мениджър - организатор на бизнес-мероприятия. Опитайте се да намерите в регистъра на професиите и дейностите нещо, което съответства поне на изброения по-горе списък - ще бъдете изненадани. 50 от най-търсените професии на пазара - не съществуваха преди 20 години Много родители от поколението на 90-те не знаят или не могат да обяснят какво правят техните деца. За много хора е открит не само пътят към новите и неизследвани специалности, но и свободата от професионални династии. Подходът към търсенето на работа се промени Разпределение и запознанства, реклама във вестника - изборът на работни места беше ограничен от географията, кръга на познанствата, позицията в обществото. Хората се задържаха дълго време на своята работа и работеха на едно място в продължение на много години и това поражда деспотизъм от страна на началството и ненавист към работата. Как е сега? професионалните изкривявания се появяват в рамките на 5 години работа в една компания; човек, който е работил някъде повече от 5 години, е вече ветеран; работещ повече от 7 години е управляващ партньор или съсобственик на компания; компаниите вече не живеят по 5 години. Честата смяна на работното място е както вредна, така и полезна. На запад, отдавна се е превърнала в стандарт на пазара на труда. Служителите се конкурират за заплатата и интересните задачи в компанията, а човек, който не се интересува от тази работа, лесно може да намери друга, по-подходяща за целите и способностите си. Можете да намерите интересна работа в интернет, а ако тя е в друг град - можете да се преместите на по-изгодни за Вас условия. Можете да отидете на професионална конференция и там да се срещнете с бъдещ работодател, а най-интересните места се появяват във Facebook или в сайтовете на компаниите, които търсят специалисти. Хоризонтален и вертикален кариерен ръст Компании, които са наясно с първия пункт, използват една хитрост и поощряват промяната на специалностите в рамките на компанията. В по-голямата, управлявана по западните закони, компания можете да се преквалифицирате от организатор на събития към анализатор и от тестер към програмист, ако придобиете необходимите умения, опит и знания. Висшето образование не означава нищо Младите хора почти не работят по своята специалност: мнозина получават висше образование за родителите си, а след това отиват на работа като асистенти и фризьори, защото това предпочитат. През 90-е значително се коригира картината на света и съответствието на висшето образование с потребностите на пазара. Мнозина отиват ​​там, където плащат пари и започват работа, или чрез използване на връзки и приятелски отношения, или с леки познания в областта. Обвързването с висшето образование - работа в медицината, правото и науката. Но един счетоводител или университетски преподавател всъщност може да бъде човек с всякаква специалност. Университетите отговарят на тази тенденция, създавайки множество „мениджъри”, „икономисти” и „инженери” с невероятно общ набор от умения, задачи и абстрактни предмети. Постоянна преквалификация “Неграмотни през 21-ви век няма да бъдат тези, които не могат да четат и пишат, а тези, които не умеят да се научат, да се отучат и отново да се научат” Елвин Тофлер Преквалификацията и самообразованието са ключов тренд в нашата съвременност. Съвременния човек сменя основната си професия със съседна средно веднъж на всеки 5 години. Всички от тези 5 години, той учи и практикува това не на работа, а в свободното си време след работа. През нощта, през почивните дни, на почивка. Моят колега - експерт по икономика, който учи онлайн, преди това да стане модерно, направи едно просто проучване: той е преброил тези, които са се интересували от особеностите на обучението с него преди няколко години и в средата на 2015 година. Цифрата се е увеличила 5 пъти. Проактивна позиция на пазара на труда Преквалификацията - това е проактивна позиция на пазара на труда, което означава, че не само следите трендовете в професията си, но и ако сте готови да я смените с по-популярна или с по-интересна лично за Вас. Способностите за обучение отслабват, ако постоянно не научавате нещо ново. Мозъкът работи като мускул, колкото повече мислиш, толкова по-добре се получава, а колкото повече тренираш паметта си - толкова повече помниш. В момента, непрекъснатото усвояване на нови неща е по-важно от всякога. Ако в професията си знаете всичко (или мислите, че знаете), преминете към чуждите езици или хобитата. Научете се как да програмирате на Java, да шиете или да изучавате италиански. Първо, не се знае къде ще Ви отведе животът след следващата икономическа криза и второ, мозъкът Ви ще бъде готов да научава нови неща и лесно ще можете да се адаптирате и усвоявате необходимата в променящата се среда информация.
Публикувано от: Zaplata.bg
Още »
Защо потенциалният работодател не ви се обажда?
Странно, но повечето кандидати абсолютно не се подготвят за предстоящите срещи. Дори и при много активно търсене на работа, мнозина не си правят труда да отделят време за подготовка относно предстоящото интервю, надявайки се да се ориентират в самия процес. Това обаче понякога е по-трудно от първото сядане зад волана на колата. Много е трудно в разговор с непознат да се задържи фокуса към това, което искаш да кажеш за себе си, какви въпроси да зададеш и какви акценти да направиш. По-долу искаме да Ви представим типичните грешки на кандидатите при първо интервю. Демонстрирате липса на информация за работодателя и компанията И нформацията за човека и компанията е ключов етап от подготовката. Познаването на опита на човека, с когото ще се срещнете, ще Ви помогне да се фокусирате върху правилните неща, а общото познанство ще направи разговора по-приятелски. Разбирането на позицията на компанията на пазара ще Ви спести много време и ще Ви помогне да поставите правилните акценти в разговора. На интервюто говорите повече за себе си, а не за бъдещата ви работа За работодателя е много по-интересно какво може да получи от Вас, отколкото това, което можете да получите от работата с него. Дългото разказване за това каква компания търсите за себе си - това е непродуктивно. Вие все пак сте извикани на срещата, на първо място за да решите определена задача на работодателя. задавайте въпроси, свързани с историята на компанията; посочете няколко причини, поради които сте се спрели точно на тази фирма; покажете уважение, респект и желание да започнете работа точно тук; посочете как бихте помогнали за развитието на потенциалната ви работа, отколкото да изброявате какво умеете. Описвате своя опит във вид на незавършени действия Това се отнася както за резюмето, така и за самия разговор. „Сключвах договори, провеждах преговори, координирах работата си, разработвах проекти” - тази информация не дава отговор на въпроса, дали всички тези действия са били в полза за компанията. Работодателят не се интересува от хора, които са участвали в нещо. От Вашия опит е интересно само едно: какви реални ползи са получили предишните работодатели от работата Ви за тях. Отсъствие на измерими критерии за Вашата продуктивност Всяка дейност може да бъде оценена по показатели (брой нови клиенти на месец, % задълженост, текучество на персонала, брой на договорите). За работодателя е много важно да разбере, по какви показатели са Ви оценявали. И също така - по какви показатели сами оценявате работата си. Малко въпроси Задаването на въпроси - това не е нищо друго, освен проява на заинтересованост. Да не говорим, че по въпросите, които човек задава, може да се направят повече заключения, отколкото от отговорите му. Разговорът винаги е по-продуктивен, когато събеседниците задават в по-голяма или по-малка степен въпроси и им отговарят. Те трябва да бъдат предварително обмислени и подготвени. Разказват за всичко, което умеят Времето за срещи е ограничено. За всичко трябва да разкажете в автобиографията си, а на интервюто да кажете само най-важното. Дръжте фокуса към това, в коя компания сте дошли на срещата и с кого я провеждате. Важно е да покажете какво най-добре можете да направите (1-2 критерия) и в какво сте особено добри. Как можете да се опишете от професионална гледна точка в една фраза. Именно тази една фраза ще остане в паметта на събеседника Ви 3 дни след срещата. Каква бихте искали да бъде тя? Ниско ниво на енергия Няма нужда да ходите на среща изморени и депресирани. Погрижете се по време на интервюто да сте в добро настроение. В противен случай рискувате, след три дни фразата, която ще се запомни за Вас, да бъде: 'Почти заспах на срещата с него'. Дадохме примери от категорията „Капитан Очевидност” - въпреки това, всеки ден повече от 60% от кандидатите (включително и продуктивните и опитните) правят тези грешки.
Публикувано от: Zaplata.bg
Още »
Работа от вкъщи - предимства и недостатъци
Да работят от дома е мечта на мнозина. Дали обаче ако я приложим на практика, тя все още е така атрактивна, както изглежда отстрани? Какви са подводните камъни? Готови ли сте да се пробвате? Какви са основните предимства работното време зависи от вас - нямате шеф, който да следи дали идвате на работа навреме и кога си тръгвате. Сами определяте графика си и насрочвате почивките; може да сте навсякъде - ако естеството на дейността го позволява, може да я вършите от всекидневната си, от морския бряг или от планината; заплащане според свършеното - в повечето случаи надомният труд се плаща според количеството готов продукт. Тоест, при добра организация и добра мобилизация, можете да поемете повече поръчки. Ако пък възнаграждението е на час, това също е удобен вариант, защото правилата са ясни и е по-лесно да подготвите графика; може да се комбинира с друга дейност - този тип заетост може да бъде второстепенна и да носи допълнителни доходи. Ако основната ви позиция да го позволява, може да оптимизирате времето си и да бъдете максимално продуктивни. Какви са недостатъци при надомната работа нямате почивен ден - по-горе споменахме, че сами определяте графика си. Това обаче има и своите минуси. Когато нямате регламентирана почивка, уикендите и отпуските при вас не са задължителни, както при работещите на постоянно място. За да не изпуснете някой краен срок или за да не излезете от ритъм, вие често се улавяте, че довършвате нещо през официалните почивни дни. Или поемате повече поръчки, за да не изпуснете клиент; непостоянни доходи - не винаги е сигурно колко време след приключването на единия проект ще имате друг. Обикновено няма гарантирана месечна заплата; свръхнапрежение - липсата на сигурност води до това, че често поемате по-голямо количество заявки и натовареността идва в повече; намаляват социалните контакти - няма го екипът и колегите, с които да обсъдите служебните задачи и да обменяте идеи; различни дразнители - офисът е създаден, за да отидете там и да не се занимавате с нищо друго освен със служебните си задачи, но вкъщи има още много неща, които изискват вашето внимание: домакински задължения, деца... Концентрацията е много по-трудна в домашни условия. Съвети от Zaplata.bg Добрата организация е ключова. Трябва да подредите задълженията според: важност, краен срок, необходими специфични условия за изпълнението им. От полза ще ви бъде да изготвите график за цялата седмица, в който да заложите всичко, включително домашните задължения. Предвидете и време за почивка. От съществено значение е и коректността на фирмите, с които си партнирате. Още след като изберете обявите, по които ще кандидатствате, проучете компаниите и политиката им. Ако можете да се справите, не пречи да си сътрудничите с две и повече фирми. Работата от дома наистина дава свобода, но е и предизвикателство. Смятате, че е по силите ви? Впуснете се в него тогава!
Публикувано от: Zaplata.bg
Още »
Защо е важно да се развиват талантите на вашите служители?
Професионалният мотивиран екип е едно от необходимите и задължителни условия за успех. Вие знаете ли как да изградите своя перфектен тим? Инвестицията в служителите е един от ключовете. Как да подберем правилните хора На обявите откликват стотици кандидати, но как да селектирате най-подходящите? Ето няколко стъпки: квалификация - някои специфики няма как да бъдат познавани, без съответното образование. Но то е само основата. Допълнителните квалификации са също плюс, но не и гаранция, че това е точният кандидат; опит - понякога не е задължителен. Кадрите с натрупан стаж и рутина са ценни, но младите таланти не са обременени с „модели“ от други компании и могат по-лесно да бъдат обучени според вашите стандарти; качества - тук опитният мениджър трябва да разчита на интуицията си. За уменията на кандидата може да съдите по изпълняваните от него задачи, както и по препоръки от бивши шефове; мотивация - отново на ход е вашият инстинкт. От събеседването може да добиете представа за желанието на човек да работи, да поема инициатива и да се учи. Предразположете го да говори открито. Обсъдете амбициите му, дискутирайте различни казуси. Как да разберете в какво е добър всеки от вашия екип Работодателят трябва да е едновременно мениджър, психолог и стратег. Някои от качествата на персонала проличават веднага, но в процеса на работа проличават детайлите. Давайте различни задачи на хората си, проверявайте ги в различни ситуации. Правете брейн сторминги. Създайте креативна среда, в която да могат да разгърнат талантите и потенциала си. Така ще видите къде е силата на всеки от тях и ще прецизирате задачите за постигане на оптимални резултати. Съвети от Zaplata.bg за добра комуникация служител - работодател Взаимното доверие е в основата на всеки успешен тандем. А вие искате такъв, нали? Само така общите задачи ще вървят с лекота. За да комуникирате ефективно, се абстрахирайте от понятията „началник“ и „служител“, без обаче да стопявате напълно дистанцията. Това е най-сложната част от процеса на мотивация. Да си достатъчно добър психолог, за заличиш границата помежду ви, но и деликатно да покажеш кой е „водачът на глутницата“, за да не се губи мярката. Следва опознаване на индивидуалните умения и личните особености. Важно е да се подхожда към персонала с разбиране, но в допустими граници. Всеки може да има труден ден и ако проявите разбиране, ще получите обратно по-висока лоялност. Не бива обаче да позволите „трудните дни“ да станат прекалено много и човешкото ви отношение да доведе до анархия. Най-важното от взаимното общуване е чрез различни предизвикателства да стимулирате и развиете силните страни на служителите си. Поставяйте ги в различни ситуации, които ги вадят от зоната на комфорт и ги провокират да дават идеи и да вземат решения. И най-важното: при добри постижения мотивирайте отличилите се. Вербално, финансово или с други стимули. Превръщането на екипа в една общност е в основата на всеки успех. Ще се справите ли?
Публикувано от: Zaplata.bg
Още »
Как да бъдете добър колега на работното място?
Когато екипът е сплотен и отношенията в офиса са добри, резултатите никога не закъсняват. Работата върви по-леко, когато има комуникация. Вие добре ли колаборирате със своите колеги? Какво значи екипна работа чуване и разбиране - ако за вас е важно основно това, което вие искате, трудно ще изградите успешна комуникация с останалите в офиса. Важно е да се вслушвате в чуждото мнение и да обмисляте и чуждия поглед към нещата. Дайте думата дори и на по-срамежливите. Това, че не говорят често, не означава, че не мислят над фирмените проблеми и предизвикателства. Когато взаимно се чувате и разбирате, ще вървите напред като тим. Ако пък вие сте един от мълчаливите, не се притеснявайте да изкажете мнението си. Нали затова сте там – за да бъдете полезни и да помагате да се постигат заложените цели; идеите се допълват - когато действате съвместно, всеки се чувства свободен да дава предложения и се създава по-креативна среда. Обмислянето на различни гледни точки винаги води до намиране на по-ефективни решения, защото хрумванията на един често се допълват от идеите на друг. Именно това е смисълът на така нареченият брейнсторминг; обменяте опит - всеки е преминал през различни етапи на кариерата си. Винаги има какво да научите от останалите, както и те от вас. Ако сте в началото на професионалния си път, възползвайте се от всяка възможност да „откраднете“ малко от занаята; заедно постигате резултати - в някои проекти вероятно си сътрудничите с колеги, други задачи са поставени конкретно на вас. Важно е натоварването да е разпределено равномерно и на всеки да са поставени предизвикателства, които най-пълноценно използват неговия потенциал. Мениджърите трябва да познават добре силните страни на всеки участник и да ги съобразяват с естеството на дейността. Как да се справяте с различните характери При съвместната работа няма как да не се появят неща, за които да не бъдете съгласни един с друг. Важно е обаче да запазите добрия тон. Обмислете чуждото виждане и не забравяйте, че и другият човек цели да успее общата ви инициатива. Може пък и вие да грешите. Няма как да си пасвате или да сте приятел с всички. Ако се налага да си сътрудничите с хора, с които имате сблъсък на характери, помнете, че доброто възпитание и любезността имат смисъл. Нервното поведение води само до загуба на енергия за вас и до никакви позитивни резултати за общата дейност. Какво ни съветват от Zaplata.bg Няма как да разберете каква е работната среда само гледайки обявата. Но още преди да кандидатствате, може да потърсите информация от запознати с фирмата или от бивши служители. Опитът сочи, че когато начело на компанията е добър ръководител, той знае как да направлява екипа си и да насърчава взаимопомощ и колаборация. Добър индикатор за климата на дадено място е и текучеството на персонал. Ако прекалено често се търсят хора за една и съща позиция, имайте едно наум, че има вероятност на това място да липсва добра среда и коректни отношения.
Публикувано от: Zaplata.bg
Още »
4 начина, по които дигиталната зависимост нарушава концентрацията
Случва ли се да се разсеете по време на работа? Да надникнете в социалната мрежа, да прочетете набързо интересна статия, да погледнете прогнозата за времето, да отговорите на приятел в чата… Нужни са средно 23 минути на човек да се върне към работния процес, след като веднъж го е прекъснал. Вниманието ни е подложено на много изкушения. Струва ни се безобидно: минутка тук, кратък поглед – там. Чувстваме се по-информирани. Резултатът обаче е недвусмислен – драстично намаляване на продуктивността. Защо трудно се фокусираме Правим по няколко неща едновременно - често съчетаваме няколко дейности: отговаряме на съобщения, докато четем мейли, преглеждаме фейсбук, докато гледаме филм… Така се чувстваме по-заети, а всъщност имаме по-малък коефициент на полезно действие. Разсейващите фактори понижават производителността с до 40%. Мозъкът ни не е устроен да превключва толкова бързо, колкото ни се иска. И всеки път, когато трябва да спре да обработва дадена задача и да се прехвърли на друга, той напряга когнитивните си способности, губи енергия и време. Отлагането - разбърквайки различни теми, ние подсъзнателно отлагаме някоя от дейностите. Ако се чувстваме несигурни или нямаме желание да направим нещо, то остава на по-заден план след другите дребни задачи или маловажни занимания. Така хем се заблуждаваме, че правим нещо, хем просто си губим времето. Самоконтролът не трае дълго - понякога, дори и с усилие на волята, потискаме желанието си да погледнем след първите няколко звука, известяващи новини от телефона. Но става все по-трудно със всяко следващо известие. Социалните медии пристрастяват - мозъкът е колкото сложен и с безкрайни възможности, толкова и лесен за манипулация. Той се пристрастява към навика постоянно да има достъп до безкраен поток от информация. Така се стимулира производството на два важни хормона на щастието: допамин и окситоцин. Това обаче са измамни позитивни емоции, които траят кратко, а после се заменят от чувство за вина и неудовлетвореност, тъй като реалната работа не е свършена. Заблудени от приятното усещане обаче, ние се връщаме към изкушаващия светещ екран отново, за да търсим още информация, още интересно съдържание. Как да се справим с дигиталната зависимост осъзнаване - първата стъпка е да си дадем сметка, че се разсейваме; трениране на самоконтрола – той не е неизчерпаем, така че му поставяйте постижими предизвикателства: ще направите 5 минути почивка след приключването на дадена задача…; график – прецизният график е ключов за добрата организация. Когато имате срок (точен час) за изпълнението на всяка задача, по-трудно ще си позволите разсейване, защото с всяка минута времето напредва и се отклонявате от програмата си; блокиращи приложения – тежката артилерия. Тези приложения блокират зададени от вас сайтове. Може да ги настройвате за конкретни времеви интервали. Какво съветват от Zaplata.bg Знаем, че в доста от предлаганите в обявите позиции, дейността е свързана с интернет и дори със социалните медии. Трудно е да устоиш на изкушението, когато то е свързано с работата ти. Но добрият самоконтрол и организация са възможни. Не се отказвайте да тренирате волята и да усвоявате добри практики.
Публикувано от: Zaplata.bg
Още »