Добавено в твоите Избрани обяви

ЕКСПЕРТ ЗБУТ, ООС и ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Даймънд Консулт ЕООД създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.
Във връзка с големия обем работа на наш клиент търсим:

ЕКСПЕРТ ЗБУТ, ООС и ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

КАКВИ СА ВАШИТЕ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

• Конкретно отговаря за спазването на правилата по безопасност и здраве в дружеството;
• Идентифицира, отчита и документира опасности, оценява професионалните рискове и участва в разработването на програми и мерки за предотвратяване на риска;
• Провежда инструктажи на работниците и служителите, и външни лица относно вътрешните правила за безопасност и здраве при работа;
• Консултира и обучава ръководителите, работниците и служителите по прилагането на правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и организира разпространението на информация за мерки, свързани със здравето и безопасността;
• Осъществява контрол за спазване изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията по БЗР, като при констатирани нарушения предписва или незабавно предприема мерки за отстраняването им;
• Създава условия за прилагане изискванията на законодателството относно осигуряването на ЗБУТ;
• Осъществява системен контрол по използването, съхранението и поддържането на ЛПС;
• Участва в контрола на съоръженията за колективна защита и осигуряването на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;
• Извършва преводи на документи, доклади, изготвя презентации и др.;
• Извършва инструктажи на сътрудници и външни фирми;
• Организира и координира срещи и работни ангажименти в отдела;
• Извършва заявки относно снабдяване с необходими материали и оборудване;
• Проследява входящата и изходяща кореспонденция в отдела и документи;
• Подрежда и архивира документи; Води протоколи от срещи;
• Работа със специализирани софтуери, свързани с работата на отдела;
• Извършва други конкретни задачи, свързани с дейността на отдела.


КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?
1. Висше техническо образование.
2. Добри познания в сферата на ЗБУТ, както и приложимите нормативни документи в областта.
3. Професионален опит в сферата на ЗБУТ и ООС
4. Добри познания за работа MS Office
5. Допълнителни квалификационни изисквания, които се считат за предимство:
• специализирано обучение по ЗБУТ (напр. следдипломна квалификация);
• обучение и опит в прилагането на сертифицирани системи за управление
Образование – висше техническо, икономическо или друго подходящо за позицията;
• Владеене на немски език – писмено и говоримо - ниво В2 по европейската езикова рамка;
• Владеене на английски език – ниво В2 по европейската езикова рамка;
• Компютърни умения – MS Office;

Твоята кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Личните данни, които доброволно предоставяш, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.
Поверителността на Вашите данни е Гарантирана.

Даймънд Консулт ЕООД притежава безсрочен лиценз № 3380 от 18.08.2022г. за предоставяне на услуги в областта на човешките ресурси.

Тагове:
QA
Други обяви от Даймънд Консулт ЕООД
 
Добавено в Избрани
Елмонтьор
от 2500 до 2700 лв.
София / 23 Март
 
Добавено в Избрани
Елмонтьор
от 2500 до 2700 лв.
София / 23 Март
 
Добавено в Избрани
Оператори автоматизирано производство
от 1500 до 1800 лв.
София / 22 Март
 
Добавено в Избрани
Елмонтьор
от 2500 до 2700 лв.
София / 22 Март
 
Добавено в Избрани
Шлосери
от 1900 до 2100 лв.
София / 22 Март
09 Март 202335
ЕКСПЕРТ ЗБУТ, ООС и ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ Даймънд Консулт ЕООД
Даймънд Консулт ЕООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Даймънд Консулт ЕООД

Докладвай за проблем
ЕКСПЕРТ ЗБУТ, ООС и ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ
Даймънд Консулт ЕООД

Препишете кода от картинката: