Добавено в твоите Избрани обяви

Помощник-възпитател

 Ние от ЧДГ Детска къща Монтесори си търсим колега помощник-възпитател за градинска група деца 3-6 години и яслена група 0-3 години.
Detska kushta Montessori accepts applications for colleagues for the primary group of 3 - 6 and 0-3 -year-old children.

Задължения/Duties:

- грижи се средата да е чиста и подредена/ takes care of the room to be ordered and clean;
- подпомага храненето и процеса на заспиване;/ helps with the process of snack, lunch, and nap time;
- наблюдава и организира спортните дейности и свободната игра;/ observes and organizes the sports games and free play;
- помага на децата, ако имат необходимост от помощ/assists the children when needed;


Изисквания към кандидатите:/ Requirements for the candaidates

- /специалности като педагогика, медицинска сестра, фелдшер са предимство/degrees in nursing or pedagody are an advantage;

- опит в двуезична среда е за предпочитане;/experience in a kindergarten preferably bilingual;
- енергичен, отговорен, мил човек, който разбира и уважава децата/еnergetic, responsible, and kind who understands and respects the children;

- владеенето на английски език е предимство/ English language is an advantage;

Документи/ Documents:

- автобиография на английски език/ CV;
- мотивационно писмо/ cover letter;
- контакти за препоръки или препоръки/contacts of referees or references

Само избрани кандидати, отговарящи на условията, ще бъдат поканени на интервю/ Only selected candidates who answer the requirements will be contacted for an interview.

Тагове:
Други обяви от ЧДГ Детска къща Монтесори ООД
Добавено в Избрани
Възпитател в яслена група
София / 22 Ноември
21 Ноември 2023111
Помощник-възпитател ЧДГ Детска къща Монтесори ООД
ЧДГ Детска къща Монтесори ООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ЧДГ Детска къща Монтесори ООД

Докладвай за проблем
Помощник-възпитател
ЧДГ Детска къща Монтесори ООД

Препишете кода от картинката: