Добавено в твоите Избрани обяви

Ресурсен учител в училище

Образователна група „Светлина“ дава своето начало през 1999г. с първата образователна институция за холистично обучение в България, лицензирано от Министерство на образованието на Република България. Групата включва - Основно училище “Светлина”, верига детски ясли и детски градини „Светлина“, Първата частна лицензирана гимназия за IТ и дигитални умения в България – “СофтУни Светлина”. Като допълнителни образователни услуги, групата включва пространството за неформално образование „Фабрика за мечти“, онлайн портал за родители и специалисти Pedagogika, платформа за онлайн образование „Еду талентс“, инкубатор за учители, училище за родители както и фондация за подкрепа на деца с таланти и фондация "Бъдеще за Светлина", която развива дейности в полза на деца, родители и общности в хуманитарно-холистичен характер.
„Светлина ” е член на Световната верига училища „ОБРАЗОВАНИЕ 3000”, образователна система под егидата на „Юнеско“, на Българската асоциация на частните училища, на „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“, както и на проекта за дигитално образование на Университета Станфорд - Digital Media Academy.

Търсим мотивирани и креативни хора, които да продължат кариерното си развитие на позиция:

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ за ЧОУ "Светлина"

Основни отговорности:

• Работи с деца със специални образователни потребности;
• Провежда обследвания на учениците за констатиране на индивидуалните потребности;
• Изготвя карти за индивидуални потребности на учениците, индивидуални учебни планове и програми за всяко дете, периодично ги актуализира;
• Организира и подготвя отговорно, старателно и целенасочено учебно-възпитателния процес;
• Подбира и планира средства и материали за реализация на образователната дейност, адаптирайки ги спрямо индивидуалните заложби, способности и интереси на всяко дете;
• Работи за успеха и постигането на индивидуален напредък и резултат с всяко дете;
• Установява равнището на развитие на детето и редовно информира ръководството/ родителите за резултатите;
• Води стриктно училищната документация, съгласно стандартите на МОН;
• Води стриктно училищната документация, касаеща децата със СОП;
• Участва в реализирането на дейности в екип с останалите учители;
• Участва в учителски съвети, подготовка на материали и срещи на екипа;
• Осъществява организационни връзка и взаимоотношения с ученици, учители, служители и родители;

Изисквания към кандидатите:

• Завършено висше образование със степен магистър или бакалавър в подходяща специалност;
• Компютърна грамотност /Интернет; Microsoft Office; Инструменти на Google; умения за работа с различни образователни платформи за дистанционно обучение/;
• Прилагане на разнообразни преподавателски методи/ иновативен подход в преподаването;
• Познаване на съвременните методи на преподаване и умения за адаптиране към индивидуалните нужди на учениците;
• Опит на подобна позиция се счита за предимство;
• Владеенето на английски език се счита за предимство;

Личностни качества:

• Амбициозна и заредена с оптимизъм личност;
• Желание и стремеж за усъвършенстване и развитие;
• Висока отговорност, професионализъм и коректност;
• Комуникативност и организираност
• Гъвкавост, креативност и инициативност;
• Умения за работа в екип;

Ние предлагаме:

• Отлични условия за работа в креативна и предразполагаща среда;
• Въвеждащо обучение и постоянни възможности за повишаване на квалификацията;
• Сплотен и млад екип от професионалисти, подпомагащи вписването Ви в училищната организация;
• Възможност за изява и реализиране на свежите Ви идеи;
• Обучения за професионално и личностно развитие;
• Добро възнаграждение;
• Работа с малка група деца;
• Възможност за участие в разработване на учебни материали;


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, кандидатствайте, като ни изпратите автобиография и актуална снимка.
Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която предоставяте е поверителна, попада под защитата на ЗЗЛД и ще се използва единствено за целите на подбора.

Тагове:
Други обяви от ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТЛИНА ЕООД
 
Добавено в Избрани
Начален учител
от 1400 до 2000 лв.
София / 07 Март
 
Добавено в Избрани
Работник в кухня
от 1100 до 1400 лв.
София / 07 Март
 
Добавено в Избрани
Ресурсен учител
от 1300 до 1500 лв.
София / 01 Март
 
Добавено в Избрани
УЧИТЕЛ/ ВЪЗПИТАТЕЛ В ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
от 1000 до 1300 лв.
София / 28 Февруари
 
Добавено в Избрани
Хигиенист в училище
от 1000 до 1300 лв.
София / 28 Февруари
07 Март 202351
Ресурсен учител в училище ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТЛИНА ЕООД
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТЛИНА ЕООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТЛИНА ЕООД

Докладвай за проблем
Ресурсен учител в училище
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТЛИНА ЕООД

Препишете кода от картинката: