Ново търсене  
Назад към резултатите
 

ресурсен Учител

В УЧИЛИЩЕ ДЕНИ ДИДРÒ

Училището предлага работа на ресурсен учители, който иска:

 • да работи по нов иновативен модел на образование;
 • да комбинира различни педагогически методи;
 • да има свободата да прояви своята инициативност и творческо мислене;
 • да работи в динамичен и сплотен екип;
 • да работи в модерна и спокойна учебна среда.

Учебният процес е организиран чрез:

 • малки класове с деца;
 • двама опитни учители в клас;
 • учене по теми;
 • учебни блокове от 60 минути.

допълнителната грижа за нашите служители включва:

· Осигурен безплатен транспорт до и от училището;
· Осигурено обедно меню;
· 48 дни платен годишен отпуск;
· Допълнително здравно осигуряване;
· Здравен фонд;
· Карта Мултиспорт;
· Възможности за квалификация и допълнително обучение.

основни функции:

 • Осигурява подкрепа за личностно развитие на децата със специални образователни потребности.
 • В екип с училищния психолог и логопед провежда обследвания на учениците за констатиране на индивидуалните потребности;
 • Планира и подбира дидактичния подход и учебните материали за образователната дейност съобразно индивидуалността и интересите на всяко дете;

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И КВАЛИФИКАЦИИ:

 •  Завършено висше образование със степен магистър или бакалавър в подходяща специалност;
 • Прилагане на разнообразни преподавателски методи/ иновативен подход в преподаването;
 •  Познаване на съвременните методи на преподаване и умения за адаптиране към индивидуалните нужди на учениците;
 • Опит на аналогична позиция мин 3г.
 • Опит и желание за работа с деца със специални образоватлни потребности

При интерес и желание за кандидатстване за позицията изпратете автобиография и мотивационно писмо.
Можете да се свържете с нас на тел. 0875345764 при нужда от допълнителна информация или възникване на въпроси

Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

За НАС

Водени от обичта към детето и вярата, че то се ражда с естествен порив да открива и изследва заобикалящия го свят, създадохме Училище Дени Дидрò в гр. Банкя, в полите на Люлин планина. Нашата мисия е да осигурим разнообразна, спокойна и творческа атмосфера, в която децата имат свободата да се обогатяват с нови знания и умения, да откриват и развиват своите интереси и таланти, да растат с уважение и грижа за себе си, хората и природата. Учителят е ментор, насърчаващ любопитството, творческото и критичното мислене чрез комбинация от различни методи и похвати: индуктивни упражнения, проектно базирани задачи, използване на сугестопедични методи, учене чрез изследване в практиката и др.

Спортен комплекс – два физкултурни салона, басейни, външни игрища

Две богати библиотеки и зони за почивка и игра

Амфитеатър и зала за танцово изкуство

Просторни класни стаи, лаборатории и кабинети по науки и изкуства

Собствена кухня – разнообразна и здравословна храна

Кандидатствай