Добавено в твоите Избрани обяви

Директор на дирекция "СА"

Разпределя, формулира, координира и контролира изпълнението на задачите на дирекцията; Проверява, обсъжда и съгласува подготвените от служителите в дирекцията документи; Участва в разработването и актуализацията на стратегии, програми, прогнози, правила и механизми за осъществяване на дейността на Община Иваново;  Изготвя анализи, прогнози, становища при наличие на фактори, оказващи влияние върху съответната област; Прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на административната структура, която ръководи; Участва в работата на консултативни органи и структури на администрацията и неправителствени организации; Разработва и координира изпълнението на Общинския план за развитие; Изготвя годишния план за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Иваново и го подготвя за внасяне и обсъждане в общинския съвет; Подготвя и участва в организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и Вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Иваново; Изготвя документации за провеждане на процедури по реда на ЗОП по които община Иваново е възложител.

Тагове:
Други обяви от Община Иваново
 
Добавено в Избрани
Вътрешен одитор
от 780 до 1600 лв.
Иваново / 15 Март
 
Добавено в Избрани
Ръководител вътрешен одит
от 780 до 2200 лв.
Иваново / 15 Март
15 Март 202339
Директор на дирекция "СА" Община Иваново
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Община Иваново

Докладвай за проблем
Директор на дирекция "СА"
Община Иваново

Препишете кода от картинката: