Добавено в твоите Избрани обяви

Национална здравноосигурителна каса

Разглеждания: 29 202

Обяви за работа в Национална здравноосигурителна каса (14)

 
Добавено в Избрани
Специалист
от 933 до 1600 лв.
гр.София / 13 Февруари
 
Добавено в Избрани
„Главен юрисконсулт“ в о-л ПЛЧТЗО, д-я ЛБЧТЗО
от 933 до 2400 лв.
гр.София / 09 Февруари
 
Добавено в Избрани
„Главен експерт“ в о-л ДО, д-я ЛПМИДХПС в ЦУ на НЗОК
от 933 до 2100 лв.
гр.София / 08 Февруари
 
Добавено в Избрани
Главен експерт в отдел ИТООД, РЗОК София - област
от 933 до 1800 лв.
гр.София / 08 Февруари
 
Добавено в Избрани
Контрольор в отдел ДКИМДПА, РЗОК - София област
от 933 до 1800 лв.
гр.София / 08 Февруари
 
Добавено в Избрани
Контрольор в отдел ДКИМДПА, РЗОК - Варна
от 933 до 1800 лв.
гр.Варна / 07 Февруари
 
Добавено в Избрани
Експерт в отдел ФСОД, РЗОК - Варна
от 933 до 1600 лв.
гр.Варна / 07 Февруари
 
Добавено в Избрани
Старши експерт в отдел ИТООД, РЗОК - Русе
от 933 до 1700 лв.
гр.Русе / 06 Февруари
 
Добавено в Избрани
Главен експерт - 2 щ. бр. в отдел ИО, РЗОК - София столична /СЗОК/
от 933 до 1800 лв.
гр.София / 06 Февруари
 
Добавено в Избрани
Началник на отдел в отдел ДКИМДПА В РЗОК Ямбол
от 933 до 2050 лв.
гр.Ямбол / 05 Февруари
 
Добавено в Избрани
Началник на отдел в отдел ДКБМП В РЗОК Ямбол
от 933 до 2050 лв.
гр.Ямбол / 05 Февруари
 
Добавено в Избрани
Старши експерт в отдел АПОД, РЗОК Разград
от 933 до 1700 лв.
гр.Разград / 02 Февруари
 
Добавено в Избрани
Главен експерт - 2 бр. в отдел АПОД, РЗОК Разград
от 933 до 1800 лв.
гр.Разград / 02 Февруари
 
Добавено в Избрани
Юрисконсулт в отдел ПАОД, РЗОК - Пловдив
от 933 до 1600 лв.
гр.Пловдив / 02 Февруари
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Национална здравноосигурителна каса