Добавено в твоите Избрани обяви

Зам.-директор АСД

Кандидатите за позицията трябва да са с висше юридическо или икономическо образование.

Изисквания:

Опит на обявената или сходна длъжност.

Основни функции:

- участва в разработването на бюджета, щатното разписание, вътрешни правила за работната заплата и на други училищни документи – правилници, правила, програми, планове, механизми и др., свързани с управлението на човешките, финансовите и материалните ресурси;

- участва/организира подготовката на договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на образователната институция;

- подготвя/организира подготовката на документация за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба;

- изпълнява/контролира изпълнението на административни функции, свързани с неговата дейност:

  • изпращане на уведомления до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите при сключване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите;
  • приемане на постъпили дарения и оформяне на необходимите документи;
  • водене на постъпилите болнични листове при временна нетрудоспособност на работниците и служителите;
  • изготвяне и представяне на статистически отчети;
  • водене и отчетност на извънредния труд, положен от персонала;
  • здравното осигуряване на учениците, навършили 18-годишна възраст;

 

Тагове:
Други обяви от 133 СУ А. С. Пушкин
 
Добавено в Избрани
Чистач - училище
от 850 до 850 лв.
София / 18 Септември
 
Добавено в Избрани
Домакин
от 1400 до 1400 лв.
София / 14 Септември
 
Добавено в Избрани
Технически секретар
от 1400 до 1400 лв.
София / 14 Септември
14 Септември 2023208
Зам.-директор АСД 133 СУ А. С. Пушкин
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на 133 СУ А. С. Пушкин

Докладвай за проблем
Зам.-директор АСД
133 СУ А. С. Пушкин

Препишете кода от картинката: