Добавено в твоите Избрани обяви

Организатор дейности

О Б Я В Л Е Н И Е 

Столична община - район „Слатина”  

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ „ОРГАНИЗАТОР ДЕЙНОСТИ“ 

към звеното за поддържане на общинските зелени площи, вътрешнокварталните междублокови и алейни пространства на територията на район „Слатина“ 

Основна дейност:

Планира, организира, координира, контролира и отчита дейността на звеното по озеленяване и поддръжка на зелените площи, вътрешно- кварталните, междублокови  и алейни пространства на територията на район „Слатина“.

Допустими са кандидати с висше или средно образование - ландшафтен архитект, техник озеленител, или  с опит  в областта на извършване на дейност по поддръжка, озеленяване и благоустрояване.

Необходими документи за кандидатстване:    

1. Заявление до Кмета на район „Слатина\'’ с телефон за контакт.

2. Автобиография /CV/.

3. Копие от диплома за завършено образование. 

Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” No 67, деловодство,  работно време - 08.30 до17.00 часа 

Минимален размер на основната месечна  заплата : 1500 лв. 

Телефон за информация: 02/8706503

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:

        ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 

 

 

Тагове:
01 Септември 2023334
Организатор дейности СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СЛАТИНА
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СЛАТИНА

Докладвай за проблем
Организатор дейности
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СЛАТИНА

Препишете кода от картинката: