Търсене  
Търсите работа?
Служител за бензиностанция
ЕТ Екип Стандарт-Борислав Ангелов
гр.Пловдив

Какво представлява професията на C# разработчика?

Като една от многото разновидности на софтуерното програмиране, тази професия е изключително търсена и добре платена. За усвояването ѝ обаче са нужни много теоретични познания и практически умения. Вие владеете ли ги?

Какво представлява C#

C Sharp е, разработен от Microsoft, софтуерен език. Той е част от софтуерната платформа .NET. Мотивацията за разработването му е била да се създаде обектно ориентиран език с общо предназначение. Затова и той съчетава елементи от други програмни езици. В неговата основа са залегнали някои принципи на Java, C++, а също и някои елементи от Delphi и други. При него мощността на C++ е балансирана от бързата работа на Java и Visual Basic. Съдържа в себе си методи със заложени инструкции, които следва компютърът. Програмите му са съставени от файлове с разширение cs., които биват компилирани до изпълним код.

Къде е приложим този език

C# програмистът (или още .NET Developer) e разработчик на софтуер, който се занимава с:

За създаване на съдържанието в различните насоки се работи и с ASP . NET MVC, ASP .NET Web API, XAML, Xamarin, WPF, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript и други. Тоест, за практикуване на професията трябва да се познават и останалите основни езици за програмиране, както и като цяло принципите на алгоритмичното мислене. Ключови са знанията по софтуерно инженерство и компютърни науки. Най-важен обаче е обаче е опитът, натрупан в процеса на работа.

Какви свободни позиции ще открием в раздела

Как Zaplata.bg помага в избора ни

Редица реномирани компании се доверяват на Zaplata.bg да бъде техен доверен посредник в търсенето на качествени служители. Ако сте достатъчно квалифицирани и имате увереността, че ще се справите с отговорностите, заложени в длъжността, то вие имате избор сред десетки обяви. Многобройни компании с разнообразен предмет на дейност имат нужда от C Sharp програмисти за екипите си. Ако пък имате нужните теоретични познания, но все още нямате достатъчно опит, подходящи за вас са junior позициите.

Всяко от предложенията е с подробно описани: изисквания, заложени отговорности, предлагана заплата и възможности за развитие. Може би именно нашата онлайн платформа ще бъде вратата към следващия етап от вашата кариера. Отворете я!