Добавено в твоите Избрани обяви

Оперативен счетоводител

• Осчетоводява първични счетоводни документи;
• Осчетоводява движението по разплащателните сметки на дружеството;
• Оформя документите, свързани с финансово-счетоводната дейност и изготвя ежемесечни справки и финансови отчети;
• Въвежда платежни нареждания в онлайн банкиране;
• Прави периодичен анализ на вземанията и задълженията на дружеството;
• Съставя и попълва документи, протоколи, образци;
• Обработва банкови и касови документи;
• Обработва счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря;
• Съставя копия от счетоводни справки и документи, необходими на служителите или за предоставяне на съответните органи;
• Отговаря за съдържанието и достоверността на финансовите сметки, които обработва и води, както и за коректността на документите, които издава и/или съставя;
• Участва в изготвянето на досиетата на служителите и персонала в дружеството;
• Изпълнява и други конкретни задачи свързани с административната дейност на дружеството.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол“ или \"Финанси\"
• Професионален опит: минимум 2 години опит на същата или сходна длъжност;
• Езици – английски език е предимство
• Опит със счетоводни програми
• Много добри компютърни умения - МS Office и по-специално MS Excel
• Добро познаване на счетоводното и данъчно законодателство и счетоводните стандарти;
• Прецизност и точност;
• Комуникативни умения;
• Способност за работа в екип.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Отлична офис среда и много добри условия на работа;
• Динамична и интересна работа;
• Възможност за професионална реализация и развитие;

Тагове:
МАТЕКС ЪП ЕАД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на МАТЕКС ЪП ЕАД

Докладвай за проблем
Оперативен счетоводител
МАТЕКС ЪП ЕАД

Препишете кода от картинката: