Добавено в твоите Избрани обяви

Оперативен счетоводител

Оперативен счетоводител
Описание на организацията:
Специализирано одиторско предприятие търси да назначи опитен и квалифициран специалист за следната позиция в офис-София:
Оперативен счетоводител
Вашите отговорности:
* Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати;
*Отговаря за документирането, архивирането и своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;
*Отговаря за подаване коректно и в срок на необходимите месечни справки и документи към държавните институции, съгласно данъчното, трудовото законодателство и политиките на фирмата;
*Прилага актуалните разпоредби на приложимото данъчно законодателство;
*Предоставя на ръководството навременна, вярна и точна финансово счетоводна информация;
*Комуникира с данъчната администрация и други институции;
*Изготвя счетоводни анализи, финансови и други отчети;
*Следи плащанията;

Нашите изисквания:
*Висше образование със специалност Счетоводство и контрол, Финанси или друга релевантна специалност;
*Професионален опит: мин. 1-3 години счетоводен опит;
*Много добра компютърна грамотност (MS Office);
*Познаване на счетоводното,  данъчното  и осигурителното законодателство,  както и друга релевантна нормативна база;
*Лоялност, конфиденциалност, точност и прецизност;
*Организираност, самоконтрол и отговорност;
*Способност за определяне на приоритети, работа в динамична среда и спазване на крайни срокове;
*Много добри комуникативни и аналитични умения;
*Умения за работа в екип;

Нашето предложение:
*Работа в динамична и бързо развиваща се сфера;
*Дългосрочни взаимоотношения на базата на взаимно уважение;
*Работа в позитивен и подкрепящ екип;

Тагове:
VIP
17 Март 2023128
Оперативен счетоводител ОДИТ АДВАЙЗЕРС ЕООД
ОДИТ АДВАЙЗЕРС ЕООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ОДИТ АДВАЙЗЕРС ЕООД

Докладвай за проблем
Оперативен счетоводител
ОДИТ АДВАЙЗЕРС ЕООД

Препишете кода от картинката: