Добавено в твоите Избрани обяви

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Фирма Агро-продукт ЕООД е водещ лидер в областта на производството и търговията на етерични масла и флорални води. Дружеството има изградени и действащи 2 дестилерии за преработка на етерично-маслени суровини разположени в село Габарево. В допълнение имаме и собствени биологични насаждения от етерично-маслени култури.
Във връзка с разширяване на дейността си Агро-продукт ЕООД търси да назначи Главен счетоводител за офиса си в село Габарево, община Павел баня.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Да ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието. Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието. Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансов отчет.
2. Подпомага ръководството на предприятието при осъществяване на неговите правомощия във финансово- счетоводната и икономическата дейност.
3. Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред.
4. Съставя и подписва годишния финансово- счетоводен отчет.
5. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
6. Изпълнява други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.


ИЗИСКВАНИЯ:
1. Висше образование - счетоводно-икономическо е с предимство
2.Трудов стаж - минимум 2 години
3. Свидетелство за управление на МПС - кат. В
4. Владеене на английски език е предимство;
5. Компютърна грамотност и умения - за предимство се счита познаване на Microinvest Delta Pro, Regata, Microinvest Warehouse Pro;
6. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, прецизност, отговорност, организираност, аналитично мислене, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Закон за счетоводството;
- ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и други данъчни закони;
- Кодекс на труда;
- Данъчно- осигурителен процесуален кодекс;
- Кодекс за социалното осигуряване;
- Закон за защита на личните данни;

-----------------------------------------------------------------
Заплащане - по договаряне.
Осигурен служебен транспорт от гр. Казанлък до с. Габарево.

Тагове:
Други обяви от АГРО-ПРОДУКТ ЕООД
 
Добавено в Избрани
ОФИС АДМИНИСТРАТОР
от 1200 до 1300 лв.
Габарево / 23 Май
23 Май 20236
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ АГРО-ПРОДУКТ ЕООД
АГРО-ПРОДУКТ ЕООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на АГРО-ПРОДУКТ ЕООД

Докладвай за проблем
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
АГРО-ПРОДУКТ ЕООД

Препишете кода от картинката: