Добавено в твоите Избрани обяви

Оперативен счетоводител/ТРЗ

Описание и изисквания:

Палети БГ ЕООД е компания, специализирана в производство и ремонт на палети, обработка, преработване на дървени детайли и материали от дърво, търговия с продукти от дървесина. От създаването си през 2013г., до днес се превръща в една от водещите компании в дървообработването в България. Нашите служителите са ключов фактор за успеха ни и ние постоянно инвестираме в тяхното познание и квалификация.
За нашия производствен център в гр. Елин Пелин, търсим да назначим оперативен счетоводител.

Основни задължения:
• Обработка на първични счетоводни документи
• Текущо осчетоводяване на стопански операции
• Изготвяне на финансови справки и отчети
• Отговаря за спазването на финансово-счетоводните процедури, съобразно действащото законодателство и вътрешните правила на компанията
• Контролира вземанията от клиенти, доставчици и подотчетни лица

• Регистрира първични счетоводни документи в счетоводната система на компанията

• Съдейства при изготвянето на работните заплати на компанията, отпуски, болнични листове, служебни бележки, обезщетения при прекратяване, документи за пенсиониране и свързаните с тях осигуровки и данъци

Основни задължения:
• Добри познания по Кодекс на труда, Кодекс на социалното осигуряване, Закон за данък върху доходите на физическите лица, Закон за защита на личните данни и всички подзаконови нормативни актове към тях
• Изготвяне, регистрация и прекратяване на трудови договори
• Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и образец 6, както и всички нужни документи във връзка с осигуряването към НАП и НОИ
• Водене и приключване на трудови книжки
• Поддържане на длъжностни характеристики на персонала
• Изготвяне на ведомости за работните заплати

Изисквания:
• Икономическо образование – „Счетоводство и контрол“ и/или „Финанси“
• Работно ниво на владеене на английски език.
• Отлично владеене на Microsoft Office(Word, Excel)
• Висока степен на организираност, гъвкавост и аналитично мислене
• Работа със специализиран софтуер

• С привилегия – владеещ гръцки език


Личностни качества:
• Отговорност, Лоялност
• Умения за спазване на правила и процедури
• Добри комуникативни умения

• Работа в екип

• Аналитично мислене и внимание към детайла

Ние Ви предлагаме:
• Конкурентно трудово възнаграждение
• Трудов договор на пълно осигуряване
• Динамична работа в бързоразвиваща се компания
• Перспективи за кариерно развитие

• Коректност в трудовите отношения

• Обучения за подобряване на професионалните умения

• Храна

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Ваша автобиография и актуална снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Изпратените от Вас документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

 

Тагове:
Други обяви от ПАЛЕТИ БГ ЕООД
 
Добавено в Избрани
Водач на мотокар
от 1300 до 1300 лв.
Елин Пелин / 13 Март
 
Добавено в Избрани
Шлосер
от 1500 до 1500 лв.
Елин Пелин / 13 Март
 
Добавено в Избрани
Заварчик
от 1400 до 1400 лв.
Елин Пелин / 13 Март
 
Добавено в Избрани
Машинен оператор-дървообработване
от 1400 до 1400 лв.
Елин Пелин / 13 Март
 
Добавено в Избрани
Електротехник
от 1500 до 1500 лв.
Елин Пелин / 13 Март
13 Март 202325
Оперативен счетоводител/ТРЗ ПАЛЕТИ БГ ЕООД
ПАЛЕТИ БГ ЕООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ПАЛЕТИ БГ ЕООД

Докладвай за проблем
Оперативен счетоводител/ТРЗ
ПАЛЕТИ БГ ЕООД

Препишете кода от картинката: