Добавено в твоите Избрани обяви

Помощник-готвач

Ръководи, организира и координира производствената дейност в кухнят

Разпределя работата към работника в кухня  и следи за изпълнението й.

Спазва утвърдената технология при производството на готварска продукция, рецептурите за състава, количеството и качеството на влаганите продукти.

Разработва съвместно с медицинската сестра, Домакин меню,   като се съобразява с наличните продукти и нормативните изискванията за хранене на децата.

Следи за хранителни  продукти по време, асортимент, количество и качество.

Организира оптималното съхраняване на хранителните продукти, отговаря за ефективното използване на суровините, контролира спазването   на установените в рецептурите разходни норми, отговаря  за навременното приготвяне на готварската продукция в предвидения асортимент и количество.

Отговаря за   правилното   съхраняване   на   готварската продукция, за хранителните свойства, грамажа и температурата на предлаганите ястия.

Следи за санитарно-хигиенното състояние на помещенията и готварските уреди.

Тагове:
PRO
15 Ноември 202330
Помощник-готвач Целодневна детска градина № 92
Целодневна детска градина № 92
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Целодневна детска градина № 92

Докладвай за проблем
Помощник-готвач
Целодневна детска градина № 92

Препишете кода от картинката: