Добавено в твоите Избрани обяви

Хигиенист\Hygienist

Хигиенист/ка / Hygienist

Хигиенист/ка


Работно време:
Понеделник - Събота
От 15:00 до 23:00

Заплата 1800 лв


Ресторант в центъра на София търси да назначи Хигиенист/ка.

Задължения:

- Да осъществява дейности, свързани с мокро и сухо ежедневно почистване, поддържане на всички работни и санитарни помещения в ресторанта и технологичното оборудване, чистене на прах, миене на съдове за хранене, зареждане на миялна, подсушаване и полиране на посуда, изхвърляне на боклук.

От кандидата очакваме:

- да спазва правилник за вътрешния ред и изискванията към изпълняваната длъжност
- добра лична хигиена;
- умения за работа в екип;
- дисциплина и постоянство, в изпълнението на поетите задължения;

В случай, че отговаряте на изискванията и ако се интересувате от позицията, моля изпратете вашето CV!Hygienist


Working time

Monday - Saturday
from 15:00 till 23:00
Salary BGN 1800


A restaurant in the center of Sofia is looking to hire a hygienist.

Obligations:

- To carry out activities related to wet and dry daily cleaning, maintenance of all work and sanitary facilities in the restaurant and technological equipment, dust cleaning, washing dishes, loading the dishwasher, drying and pulling dishes, garbage disposal.

We expect from the candidate:

- to comply with internal regulations and requirements for the position held
- good personal hygiene;
- Ability to work in team;
- discipline and perseverance for the fulfillment of the undertaken obligations;


In case you meet the requirements and if you are interested in the position, please send your CV!

Тагове:
15 Септември 2023106
Хигиенист\Hygienist АЧИ ФУД ООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на АЧИ ФУД ООД

Докладвай за проблем
Хигиенист\Hygienist
АЧИ ФУД ООД

Препишете кода от картинката: