Добавено в твоите Избрани обяви

ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„Чистач - хигиенист” на постоянен трудов договор към отдел „Адимнистартивен“.

1.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

·        Област на дейност: Длъжност със спомагателни функции;

·        Цел на длъжността: Извършва санитарно-хигиенни дейности в работните помещения

·        Изискваща минимална степен за завършено образование: Основно

·        Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: не се изисква;

·        1.5.  Години професионален опит: не се изисква, стажа и опита се считат за предимство;

·        1.6.  Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност;

2.     Необходими документи за кандидатстване:

·        2.1  Заявление за участие;/образец/

·        2.2  Автобиография;

·        2.3  Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;/копие/

·        2.4  Копие на документ за завършено образование;/копие/

3.   Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Деловодството на Университета: гр. София, ул. Кл. Охридски № 10, стая №6

4. Етапи:

·        Подбор по документи

·        Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането на събеседването.

         С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с  чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден.

         Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността.

 

тел. 02 868 87 32 

 

 

Тагове:
Други обяви от Лесотехнически университет
 
Добавено в Избрани
ВОДОПРОВОДЧИК
от 831 до 1005 лв.
София / 26 Май
26 Май 202322
ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ Лесотехнически университет
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Лесотехнически университет

Докладвай за проблем
ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ
Лесотехнически университет

Препишете кода от картинката: