Добавено в твоите Избрани обяви

Хигиенист в детска градина

Основни задължения и отговорности
1. Спазва установената трудова дисциплина и изпълнява работата, за която се е уговорил в подписания трудов договор;
2. Отговаря за осигуряването на необходимите здравно-хигиенни условия
3. Отговаря за реда и чистотата
4. Сутрин до пристигането на учителя посреща децата и носи лична отговорност за живота и здравето им.
5. Явява се навреме на работа и спазва вътрешния правилник за устройството и дейността на Детската градина.
6. Явява се на работа в състояние, което му позволява изпълнение на поставените задачи.
7. Използва цялото работно време за изпълнение на възложените задачи.
8. Спазва техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд, вътрешния правилник за устройството и дейността на градината и всички други законови разпореждания и инструкции на работодателя.
9. Пази грижливо материално-техническата и дидактична база, както и пести разходването на електрическа енергия, вода, отопление и други материали.
10. Пази авторитета на градината, не злоупотребява с доверието на работодателя.
11. Съгласува работата си с директора на градината, подпомага и съдейства при разрешаване на проблеми от различно естество.
12. Няма право да предоставя информация, на когото и да било за развитието на децата.
13. Няма право да задържа храна в офисите след всяко хранене, независимо по какви причини. В края на работния ден е длъжен да изхвърля остатъците от храна от Центъра.
14. Разговаря с родители и външни лица спокойно и учтиво.
15. Поддържа района от дворното пространство, за който отговаря.
16. При изпълнение на задълженията си внимава да не упражнява тежък физически труд или да полага труд при лоши климатични условия.
17. Съпровожда децата до тоалетната и когато те са на двора ги предава лично на учителя.
18. По време на оперативки с учителите поема отговорността за живота и здравето на децата.
19. Спазва задължително работното облекло – туника , предна престилка при организиране на хранене, ръкавици - при извършване на дейности по хигиенизиране.
20. Следи за използването от децата на салфетки, тоалетна хартия, носни кърпи.
21. Не оставя на достъпни за децата места дезинфекциозни и перилни препарати.
22. Ежедневно почиства и прави дезинфекция на мебелите в градината.
23. Ежедневно почиства уредите и съоръженията на детската площадка, като веднъж седмично ги дизенфекцира.
24. Изпълнява и други конкретно възложени задачи от прекия ръководител.

Изискване за образование:
1. Средно / основно образование


Изискване за стаж: НЕ се изисква

Тагове:
26 Май 202386
Хигиенист в детска градина ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - РУСЕ ЕООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - РУСЕ ЕООД

Докладвай за проблем
Хигиенист в детска градина
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - РУСЕ ЕООД

Препишете кода от картинката: