Добавено в твоите Избрани обяви

Охранител на обект

\\\\\\\\\\\\\\\"Гард Ейч Ем Ес\\\\\\\\\\\\\\\" ЕАД

търси кандидати за работа – на длъжността охранител на обекта на ПСБ \\\\\\\\\\\\\\\"Илиянци\\\\\\\\\\\\\\\"

 

Основни изисквания към служителя:

- пълнолетно и дееспособно лице;

- завършено средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

- не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

- не страда от психическо заболяване;

- физически и клинично здраво;

- притежава професионална квалификация по професия \\\\\\\\\\\\\\\"Охранител\\\\\\\\\\\\\\\", придобита в институция от системата на професионалното образование и обучение;

- отговорен и дисциплиниран.

 

Функции и задължения:

- осигурява спазването на установения пропускателен режим за влизане и излизане от охранявания обект и вътрешния ред в него;

- не допуска и своевременно предотвратява нарушения на охранявания обект;

- проверява сигнали, получени от обекти, оборудвани с технически системи за сигурност;

- изпълнява всички специфични задачи свързани с длъжността, възложени от прекия ръководител.

 

Ние Ви предлагаме:

- трудов договор съгласно изискванията на законодателството;

- фирмено униформено облекло и обувки;

- възможност за възстановяване на част от разходите, направени за транспорт до работното място, за живеещи в други населени места;

- сменен работен режим по предварително изготвен график;

- дългосрочни трудови взаимоотношения;

- социални придобивки:

- допълнително пенсионно осигуряване в частен пенсионен фонд;

- медицинска застраховка с покритие на болнична и извънболнична медицинска помощ, разходи за зъболекар и лекарства;

- колективен трудов договор с допълнителни придобивки.

 

Заплащане:

Средномесечно възнаграждение на база годишен доход от 1 540 до 1 735 лева бруто, което включва:

1. Ежемесечно брутното трудово възнаграждение е от 1 340 (при липса на трудов стаж) до 1 525 лева и включва:

- основно трудово възнаграждение за законоустановената норма на работното време за месеца;

- ваучери за храна;

- за трудов стаж и професионален опит;

- премия за производствени резултати;

- за полагане на нощен труд;

- подпомагане за покриване на част от транспортните разходи.

 

2. Допълнително трудово възнаграждение:

- за работа през празничните дни;

- за положен извънреден труд.

 

3. Допълнително възнаграждение през годината:

- премия за празниците: Великден, Коледа и празник на Дружеството;

 

- за използване на платен годишен отпуск.

 

Тагове:
21 Ноември 2023256
Охранител на обект Гард Ейч Ем Ес ЕАД
Гард Ейч Ем Ес ЕАД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Гард Ейч Ем Ес ЕАД

Докладвай за проблем
Охранител на обект
Гард Ейч Ем Ес ЕАД

Препишете кода от картинката: