Търсене  
Търсите работа?
Международен шофьор на товарен автомобил С+Е
Сев Тол ЕООД
Белгия

Фармация

Това несъмнено представлява един от най-търсените и желани сектори за реализация на трудовия пазар в България. Тъй като работните места в тази сфера са силно ограничени, а изискванията за образователен ценз са много високи, това прави тази област изключително престижно място за реализация и поражда силно желание за изграждане на кариера.

Каква работа можем да си намерим в тази област

Възможностите за реализация в сектора са доста добри, макар че работните позиции не са толкова разнообразни, а и техният брой далеч не покрива търсенето. Без да претендираме за 100% изчерпателност, най-популярните професии свързани с тази специалност са фармацевт, помощник-фармацевт, както и атрактивната напоследък професия на медицинските представители.

Макар че трудно се намира работа в тази сфера, все пак високите заплати и ниските нива на стрес на работното място оказват своето много силно влияние. Те засилват конкуренцията между желаещите да получат тази привилегия. Това от своя страна позволява изискванията на работодателите да стават все по-високи, тъй като броят на специалистите надвишава в пъти свободните позиции.

Какво образование ни е нужно

ова остава една от много малкото сфери, в които е почти немислимо да се получи одобрение и да бъдете наети на работа, без да притежавате съответното образование. Така например, за да се открие аптека трябва да сте магистър. Не много по-ниски и различни са и критериите, които трябва да се покрият за да ви поканят на интервю за която и да било друга работа в сектора.

На фона на това, висшето учебно заведение, в което сте завършили висшето си образование, на практика не е от особено значение. Причината се корени в това, че този тип университети и факултети винаги са училища от много висок клас, които гарантират високото качество на кадрите, които ги завършват.

Как Zaplata.bg помага в избора ни

Zaplata.bg ни представя всички свободни работни места в тази сфера и ни информира за това какво се търси и предлага в областта. Научаваме колко е средната работна заплата и каква натовареност можем да очакваме. В този раздел можем: