Добавено в твоите Избрани обяви

Асистент в Център за временно настаняване на бездомни лица

\"Каритас\" Русе търси да назначи асистент в Център за временно настаняване на бездомни лица \"Добрият самарянин\".

 ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА 

 •     Да подпомага работата на социалния работник в ЦВН.
 •     Да следи за основните дейности по функционирането на Центъра и за спазването и прилагането Правилника за дейността и вътрешния ред на Център за временно настаняване „Добрия самарянин - гр. Русе, за спазването и прилагането на заповедта за пропусквателния режим в Центъра, за толерантно отношение между домуващите и за опазване на имуществото на услугите. 

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

·  Организиране и контрол върху качеството на предоставяната социална услуга  Център за временно настаняване “Добрият самарянин” гр. Русе, в съответствие със стандартите за социални услуги за лица в центъра, съгласно ЗСУ, ППЗСУ и Наредба за качеството на СУ;

· Анализиране на резултатите от предоставяната социална услуга, дефиниране на проблемите при реализирането й, оценяване на рисковете и разработване на предложения и насоки за бъдещо развитие. 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 •  Да познава основно центъра, неговите особености, уязвими места, обкръжение, режим на работа, персонал и настанени лица;
 •  Да познава правилата по охрана на труда и противопожарните изисквания и плана за евакуация;
 •  Да спазва вътрешния трудов ред и дисциплина в центъра;
 •  Да организира пропускателния режим в центъра, съгласно заповедта на ръководителя;
 •  При изпълнение на дежурство, задължително обхожда всички стаи на етажите, следи за поддържането им в добро състояние, организира почиставнето и проследява за изпълнението му;
 •  По време на смяната води необходимата документация, свързана с дейността.
 •  Подпомага потребители със затруднения в ежедневните им дейности по време на смяна;
 •   По време на дежурство, участва и подпомага ръководството при приемането, настаняването, храненето, хигиенизирането и изписването на потрбителите на социални услуги, както и в други дейности по цялостното функциониране на центъра;
 •   Не допуска извършването на противоправни посегателства, срещу здравето и живота на персонала и настанените лица.
 •    Изпълнява и участва  в други конкретни задачи, поставени от Управителя на институцията.
 •     Да осъществява контакт с органите на полицията, спешна помощ, пожарна, ДСП и др. при необходимост.
 •     Да осъществяване транспортирането на потребители до различни социални институции.
 •    Да използва служебният транспорт на РКО „Каритас“ - при поставени задачи от страна на Управителя на социалната услуга.
 •     Оказване на съдействие в работния процес на Социалния работник и Управителя на институцията.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образование и степен на образование:  основно образование

Шофьорска книжка, категория В - активен шофьор.

При интерес към обявата, моля да изпратите CV 

 

 

Тагове:
15 Септември 2023106
Асистент в Център за временно настаняване на бездомни лица Каритас Русе
Каритас Русе
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Каритас Русе

Докладвай за проблем
Асистент в Център за временно настаняване на бездомни лица
Каритас Русе

Препишете кода от картинката: