Добавено в твоите Избрани обяви

Счетоводител ТРЗ

За счетоводния отдел компанията търси да назначи:

Счетоводител ТРЗ

Задължения и отговорности:

* Своевременно осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, съгласно утвърдената счетоводна политика и вътрешни правила на дружеството;
* Анализ на счетоводна и оперативна информация и изготвяне на счетоводни справки за нуждите на главния счетоводител и ръководството;
* Участие в процесите по счетоводно приключване и изготвяне на счетоводни отчети (междинни и годишни);
* Администриране на дейностите по назначаване, преназначаване и освобождаване на служители, включително обработка на съпътстващата документация;
* Изготвяне на трудови договори, вкл. изготвяне на длъжностни
характеристики и попълване на трудови книжки;
* Съставяне и поддържане на трудовите досиета на служителите;
* Изчисляване на месечното заплащане на труда по трудови и извън трудови правоотношения, изготвяне и подаване на Декларации обр. 1 и обр. 6;
* Водене на регистър на болнични листи и отпуски;
* Обработване на болнични листи и видове отпуски в специализиран ТРЗ софтуер;

Основни изисквания за заемане на длъжността:

* Завършено висше икономическо образование - степен бакалавър/магистър
* Задължителен опит като счетоводител ТРЗ – минимум 2 години;
* За предимство ще се счита опит в сферата на Хотелиерство и ресторантьорство и/или Строителство
* Отлична компютърна грамотност – MS Office, умение за работа със счетоводен и ТРЗ софтуер;
* Познаване и прилагане на счетоводното и данъчно законодателство, НСС, КТ, ЗДДФЛ и КСО;
* Конфиденциалност, прецизнос, устойчивост при работа под напрежение, умение за приоритетно подреждане на задълженията, аналитични качества и умения за работа в екип.

В замяна вие получавате от фирмата:

● Постоянен трудов договор / 5 дневна работна седмица;
● Твърда заплата.Трудов договор и осигуровки.
● Възможност за високо последващо личностно, професионално и финансово развитие
● Дългосрочен ангажимент и коректност в трудовите отношения.

Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю.

Тагове:
Други обяви от YUGSTROI-SU-1 TOV
 
Добавено в Избрани
ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР
от 1800 до 2000 лв.
Варна / 27 Ноември
 
Добавено в Избрани
ВОДЕЩ АРХИТЕКТ
от 3000 до 4000 лв.
Варна / 27 Ноември
 
Добавено в Избрани
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
от 1800 до 2000 лв.
Варна / 27 Ноември
 
Добавено в Избрани
Руководитель проекта
от 3000 до 4000 лв.
Варна / 23 Ноември
 
Добавено в Избрани
Руководитель проектами «Ремонта под ключ»
от 2900 до 3000 лв.
Варна / 22 Ноември
10 Ноември 2023110
Счетоводител ТРЗ YUGSTROI-SU-1 TOV
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на YUGSTROI-SU-1 TOV

Докладвай за проблем
Счетоводител ТРЗ
YUGSTROI-SU-1 TOV

Препишете кода от картинката: