Добавено в твоите Избрани обяви

СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на маркетинга, дистрибуцията и логистиката на маркови бързооборотни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и Европа, и богато продуктово портфолио и над 700 души персонал. 

 Във връзка със силното разрастване на дейността си, компанията търси активни и енергични хора за позицията – „СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ:

ОТГОВОРНОСТИ:


 1.      Участва в разработването , утвърждаването и спазването на финансовата политика на компанията.

2.      Участва в  планирането на паричните потоци на компанията, съгласувано с всяка търговска  дирекция.

3.      Участва в контрола на паричните потоци.

4.      Контролира плащането на разходите на компанията, съгласно бюджета на разходи и съобразено с кредитния период към съответния контрагент.

5.      Заедно със счетоводния отдел стриктно следи входно-изходните операции на компанията – доставки и продажби съответно към вътрешни и експортни клиенти, разходи за рекламни и маркетинг материали, суровини и материали за производственото направление, както и всички други търговски активи на компанията.

6.      Участва в договарянето по финансови параметри на експортни клиенти и контролира получаването на плащанията в договорените срокове.

7.      Участва в договарянето по финансови параметри с външни доставчици и съблюдава осигуряването на финансови ресурси за плащането на задълженията, съгласно договорените срокове.

8.      Контролира навременното плащане на задълженията на компанията към данъчни, банкови и други институции, съгласно законодателството на страната и договорените срокове и дати с банковите институции. 


ИЗИСКВАНИЯ:

Образование - висше икономическо образование
Опит - минимум 3г. на релевантна позиция
Много  добри компютърни познания
Много добро владеене на английски език - говоримо и писменно
Много добри познания за нормативните актове, регламентиращи финансово-икономическата дейност, основните финансови инструменти и методи, обезпечаващи управлението на финансовата дейност и данъчното законодателство,

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: 

- Много добра основна заплата – 3800лв.  стартова заплата по трудов договор.
- 5 дневна работна седмица
- Годишен отпуск съгласно Кодекса на труда
- Въвеждащо обучение

Бизнессградата на компанията е позиционирана в Складово-производствена зона - Модерно предградие, в близост до метростанция.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ е лицензирана консултантска компания за подбор на персонал/лиценз №2221/.

Тагове:
Други обяви от СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
 
Добавено в Избрани
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
от 2800 до 2800 лв.
София / 17 Май
19 Май 2023109
СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД

Докладвай за проблем
СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД

Препишете кода от картинката: