Добавено в твоите Избрани обяви

Специалист отдел Строителство

Фирма "Панов" ЕООД търси да назначи специалист ПТО

Изисквания към кандидата:
- средно или висше образование в областта на строителството;
- добра компютърна грамотност - MS Office; AutoCad; Building manager; Project manager
- опит в изготвяне на документи за участие в обществени поръчки
- отлични познания за действащата нормативна база в областта на строителството и разчитане на строителна и проектна документация;
- познаване процесите и операциите при изпълнение на отделни видове СМР и технологията на ценообразуване;
- способност за приоритизиране на задачи и спазване на поставени срокове;
- много добри комуникативни и организационни умения, инициативност и лоялност
Описание на длъжността:
- разработва с помощта на съответните изпълнители себестойността на отделните строителни дейности;
- проучва и анализира актуалните пазарни цени за отделни материали и видове работи, работи с доставчици на фирмата;
- изготвя детайлни количествено-стойностни сметки и оферти;
- изготвя линейни план-графици;
- изготвя бюджети и финансови анализи за отделни видове работи;
- изготвя документи за участие в обществени поръчки за строителство;
- води досиета на обектите;
- кандидати без нужната квалификация няма да бъдат разглеждани;
- фирмата предлага конкурентно заплащане и добри перспективи за развитие;
Изготвяне на количествени сметки, количествено-стойностни сметки, анализни цени, линейни графици, оферти, проверка и подписване на протоколи обр.19, прогнозни себестойности за нови обекти и др.;
- изготвя седмични наряди на работниците;
- подготвяне и организиране подписването на договори с подизпълнители;
- оординиране на промените в проектите по време на строителство между: проектанти – ПТО – технически ръководители;
- поддържане на досиетата на строителните обекти;
- проучване на цени и новости в строителните материали и технологии в областта на строителството;
- съдействане по технически въпроси на екипа и остойностяване довършителни работи за клиенти;
- изготвяне на справки и отчети свързани с изпълнението на строителните обекти;
- съществяване на комуникация с всички участници в строително-ремонтния процес - инвеститори, подизпълнители, доставчици, строителен надзор, партньори и др.


Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Тагове:
VIP
17 Май 202384
Специалист отдел Строителство ПАНОВ ЕООД
ПАНОВ ЕООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ПАНОВ ЕООД

Докладвай за проблем
Специалист отдел Строителство
ПАНОВ ЕООД

Препишете кода от картинката: