Добавено в твоите Избрани обяви

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

 

Компания:

Маркан ЕООД

Град: гр. София

Тип заетост: Пълно работно време

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ 

Задължения и отговорности:

   •Организира и ръководи изпълняваните СМР на строителната площадка;

 • •Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация
  •Организира воденето и и отговаря за съхраняването на цялата техническа документация на обекта
  •Отговаря за спазването на поставените в графика срокове
  •Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора
  •Съставя количествени сметки
  •Ежедневно/своевременно изготвяне на заявки за необходими материали и нужди за дейността на обекта
  •Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита; не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия;
  •Контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението им
  •Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора
  •Отчита извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи;
 • Техническо планиране и предвиждане на предстоящи СМР;
 • спазване на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на строителната площадка

  Изисквания за заемане на длъжността:

  Образование и квалификация

  • Образование: висше - специалност Строителство на сгради и съоръжения (ССС; ПГС)
  • Шофьорска книжка категория В
  • Компютърна грамотност: Microsoft Office, Auto Cad
  • Минимум 3 г. опит на позиция технически ръководител


  Личностни качества:

  Добри комуникативни и организационни умения;
 • Способност за взимане на адекватни решения и самостоятелна работа;
 • Познаване на нормативна база в строителството; способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за
  отговорност, коректност и лоялност;

    

   Компанията предлага:

 • - актуално  заплащане
  - възможност за кариерно развитие в рамките на компанията
  - служебен автомобил; компютър; телефон

  Ако това предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография на български език, налични препоръки, актуална снимка и мотивационно писмо 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.

 

 

 

Тагове:
PRO
25 Май 202340
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ Маркан ЕООД
Консултиране и строителство на големи инвестиционни проекти http://www.markan.bg/
Виж още
300 служители Основавана 1993
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Маркан ЕООД

Докладвай за проблем
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ
Маркан ЕООД

Препишете кода от картинката: