Добавено в твоите Избрани обяви

Счетоводител

 

Търсим да присъедини към екипа ни квалифицирана и отговорна личност на длъжност:

„Счетоводител“.

ИЗИСКВАНИЯ:

- Завършено висше икономическо образование, профил „Счетоводство и контрол”;
- Професионален опит като счетоводител минимум 3 години;
- Задълбочени познания в областта на данъчното и счетоводното законодателство;
- Опит в процеса на годишното приключване;
- Лоялност, конфиденциалност, точност и прецизност;
- Способност за определяне на приоритети, работа в динамична среда и спазване на крайни срокове;
- Организираност, самоконтрол и отговорност;
- Много добра компютърна грамотност (Excel, Word);


ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Текущо водене на счетоводната отчетност, което включва:

- Извършва всички дейности по приемане, проверяване и своевременно обработване на първични и вторични финансово - счетоводни документи;
- Отговаря за подаване, коректно и в срок, на необходимите месечни справки и документи към държавните институции;
- Следене за коректността на текущата информация по всички разчетни сметки - доставчици, клиенти, банки, разчети и други;
- Предоставя на ръководството навременна, вярна и точна финансово - счетоводна информация;
- Участва в комисии при извършване на инвентаризации;
- Фактуриране;
- Следене и прилагане на настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото данъчно и счетоводно законодателство;
- Комуникира с данъчната администрация и други институции;
- Изготвя счетоводни анализи, финансови и други отчети;
- Други дейности, свързани с длъжността;


Нашето предложение:
- Дългосрочни и лоялни взаимоотношения;
- Добро възнаграждение;
- Социални придобивки;
- Работа в подкрепящ екип;
- Възможност за професионално развитие;

Ако отговаряте на посочените условия и тази позиция представлява интерес за вас, моля изпратете актуална автобиография на български език и снимка.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Гарантирана конфиденциалност, съгласно българското законодателство.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Тагове:
Други обяви от ДЗЗД ДВУ21
 
Добавено в Избрани
Организатор, група в строителството
от 3000 до 3500 лв.
София / 20 Март
 
Добавено в Избрани
Общ работник
от 1500 до 2000 лв.
София / 16 Март
 
Добавено в Избрани
Геодезист
от 3000 до 3500 лв.
София / 16 Март
 
Добавено в Избрани
Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)
от 2000 до 2200 лв.
София / 16 Март
 
Добавено в Избрани
Инженер, механик
от 3000 до 3500 лв.
София / 08 Март
16 Март 2023106
Счетоводител ДЗЗД ДВУ21
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ДЗЗД ДВУ21

Докладвай за проблем
Счетоводител
ДЗЗД ДВУ21

Препишете кода от картинката: