Добавено в твоите Избрани обяви

Технически Ръководител - Строителство

ГРИМИТ - ГРИГОР МИТРЕВ ЕТ е строителна фирма с основна дейност строителство на жилищни сгради.Създадена е през през 1990-та година в България. С  45 години опит в строителството компанията работи с утвърдени стандарти за качество, професионализъм и развитие. Във връзка с увеличаването на обема от работа, ГРИМИТ търси да назначи за екипа си:

Технически Ръководител - Строителство

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

§  Висше строително образование;

§  Опит като технически ръководител във високо строителството минимум 3 -5 години;

§  Компютърна грамотност-MS Office;

§  Познаване на действащите нормативни документи;

§  Знания за разчитане на проектната документация;

§  Ръководни и организационни умения;

§  Способност за работа в екип;

§  Нагласа за динамична заетост и експедитивност;

§  Свидетелство за МПС-кат.В-активен шофьор;

§  Владеенето на турски език на разговорно ниво не е задължително, но ще се счита за предимство.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

§  Организиране на цялостната дейност строителни обекти, в т.ч. инструктаж на работниците, контрол на безопасността, охраната и оградата на обекта (грижа за безопасността и ЛПС,протоколи към охраната и грижа за оградата и визията на конкретния обект, както и за подреждането на строителната площадка и контрол по спазване нейната хигиена);

§  Kонтролиране наличие и монтаж на парапети по всички нива на строителната конструкция( вертикални елементи по високи от 1м, контур на плочи, отвори, стълбищни клетки и др.);

§  Подаване на заявки към снабдяване;

§  Контролиране и следене на поставени задачи на фирми подизпълнители, бригади, работници, майстори, общи работници, както и от ръководството. спазване на графици;

§  Подаване на информация към прекият ръководител-собственик;

§  Изготвяне на количествени сметки, проверка на количествени сметки, графици и под графици;

§  Планиране на строителния процес и работната сила, в краткосрочен и средносрочен план;


КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

§  Работа в утвърдена строителна фирма с млад и динамичен екип от професионалисти;

§  Трудов договор и отлично възнаграждение плюс бонусова система;

Ако позицията представлява интерес за Вас, моля да кандидатствате с Ваше CV и ще се свържем с тези, одобрени по документи.

 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

Тагове:
VIP
15 Март 202381
Технически Ръководител - Строителство ЕТ ГРИМИТ - ГРИГОР МИТРЕВ
ЕТ ГРИМИТ - ГРИГОР МИТРЕВ
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ЕТ ГРИМИТ - ГРИГОР МИТРЕВ

Докладвай за проблем
Технически Ръководител - Строителство
ЕТ ГРИМИТ - ГРИГОР МИТРЕВ

Препишете кода от картинката: