Добавено в твоите Избрани обяви

Заварчик

ДЗЗД ДВУ21 една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното строителство.
Във връзка с реализирането на текущи и новозапочващи проекти обявяваме свободна работна позиция за:

Заварчик

Изисквания:

- Образование – средно техническо или средно специално
- Друга квалификация:
• първа степен на професионална квалификация;
• свидетелство за правоспособност за заварчик;
• удостоверение за огневи работи.
- Професионален опит – минимум 1 година трудов стаж по специалността

Задължения и отгооврности:

- Пряко извършва заваръчни работи при ремонт и поддръжка на технологичното оборудване, съоръжения и комуникации инсталирани в обектите, които поддържа дружеството, с периодичност и обем, съгласно изискванията на производителя и техническите характеристики на оборудването;
- Извършва общостроителни ремонтни дейности свързани с експлоатацията на общите части на сградите и прилежащите към тях терени, включително покриви, козирки и реклама.
- Да познава и ползва техническите методи за заваряване на метали;
- Да избира оптималната технология при извършване на заваръчните работи;
- Да познава и стриктоно да изпълнява технологичните инструкции, нормативни документи и стандарти, свързани със заваръчните дейности;
- Да познава правилниците и стандартите за експлоатация на оборудването, с което работи и да спазва стриктно инструкциите по охрана на труда, техническа безопасност, противопожарна охрана, опазване на околната среда;
- Да познава реда по изготвянето и издаването на разрешителни за огневи работи във взривоопасна и пожароопасна среда;
-. Да не започва огневи заваръчни работи, ако не са извършени подготвителните работи по оборудването и съоръженията и да не е издадено разрешително за огневи работи;
- Уведомява отговорника на обекта за констатираните нарушения при експлоатация на техническите средства;
- Да работи с технически изправни заваръчна техника и помощни инструменти;

Ние предлагаме:

- Трудов договор;
- Отлично заплащане;
- Участие в един от най-мащабните проекти в страната;
- Професионални обучения;
- Допълнителни социални придобивки.


При проявен интерес, моля изпратете подробна трудова автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Вашите лични данни като: имена, телефон, адрес, e-mail, данни свързани с образование, професионален опит и друга доброволно предоставена информация в автобиографията Ви ще бъдат обработвани единствено с цел: подбор и оценка на кандидатурата Ви за позицията, за която кандидатствате, и на основание предоставено от Вас съгласие, по начините описани в Политиката за поверителност на ДЗЗД ДВУ21

Тагове:
Други обяви от ДЗЗД ДВУ21
 
Добавено в Избрани
Организатор, група в строителството
от 3000 до 3500 лв.
София / 20 Март
 
Добавено в Избрани
Счетоводител
от 2500 до 3500 лв.
София / 16 Март
 
Добавено в Избрани
Общ работник
от 1500 до 2000 лв.
София / 16 Март
 
Добавено в Избрани
Геодезист
от 3000 до 3500 лв.
София / 16 Март
 
Добавено в Избрани
Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)
от 2000 до 2200 лв.
София / 16 Март
08 Март 202349
Заварчик ДЗЗД ДВУ21
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ДЗЗД ДВУ21

Докладвай за проблем
Заварчик
ДЗЗД ДВУ21

Препишете кода от картинката: