Добавено в твоите Избрани обяви

Технически ръководител АС

Технически ръководител АС Технически ръководител част "АС"
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Организира и ръководи изпълнението на монтажните работи на поверения му обект;
2. След подробно запознаване с ПСД и работните чертежи своевременно заявява необходимите материали, заготовки и механизация;
3. Организира обзавеждането на строителната площадка в производствено и битово отношение;
4. Пряко следи за спазване технологията на производствените процеси в етапите на строителство.
5. Осигурява необходимите предпазни средства за работа на строителната площадка във връзка с охраната на труда и противопожарната защита;
6. Отчита изпълнените строително-монтажни работи;
7. Предава съвместно с подизпълнителите по различни части изпълненото строителство на инвеститора и приемателната комисия;
8. Провежда периодичен инструктаж по ТБТ обучение на работниците съгласно Наредбата и съответните Заповеди към нея.
9.Изисква и контролира използването по предназначение от работниците на специално работно облекло и лични предпазни средства.
10. Изисква и контролира спазването на установения режим на труд и почивка.
11. Познава наредбата за взаимоотношенията в инвесиционния процес, инструкциите, наредбите, ценообразуването, нормативните документи, отнасящи се до СМР, ТНС и др., качеството и изискванията, на които да отговарят СМР, организацията на производството, труда и управлението.
12. При изпълнение на производствени задачи да отговаря за дейности по ремонтиране, поддържане и преустройване на СПО, съгл.Удостоверение №ПД143/29.05.2009г.
- да контролира прилагането на процедурите за изпълнение на неразглобяеми съединения;
13. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на фирмата свързани с работата му.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за качественото и срочно изпълнение на поръчките и СМР.
2. Недопускане на дефекти или незабавното им отстраняване, ако има такива.
3. Носи отговорност за създаване на необходимите условия по ТБТ.
4. Отговаря за изготвените документи по предаването на строителния обект.


III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: Висше или Средно специално по съответната специалност.
2.Опит в строителството на промишлени обекти
3. Личностни качества: отговорност, съобразителност, комуникативност;
организаторски качества.

Тагове:
Други обяви от МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
 
Добавено в Избрани
Оператор комбиниран багер
от 1500 до 1700 лв.
Пловдив / 20 Март
 
Добавено в Избрани
Автомонтьор
от 1600 до 1600 лв.
Пловдив / 06 Март
 
Добавено в Избрани
Автомонтьор
от 1600 до 1800 лв.
Пловдив / 06 Март
 
Добавено в Избрани
Специалист ценообразуване част Електро
от 1400 до 1800 лв.
Пловдив / 06 Март
 
Добавено в Избрани
Организатор производство-машинен инженер
от 1800 до 2000 лв.
Пловдив / 20 Март
08 Март 202357
Технически ръководител АС МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Докладвай за проблем
Технически ръководител АС
МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Препишете кода от картинката: