Добавено в твоите Избрани обяви

ПРОЕКТАНТ - ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

1. Проектант по част „Геодезия“ - отговаря за инвестиционни проекти изготвяни от дружеството, в частта на геодезически заснемания, вертикални планировки и трасировъчни планове;

2. Проектиране по част "ПУП" и "ПП" - работа по създаване и промяна на ПУП и КК, свързани с инвестиционни проекти изготвяни от дружеството;

3. Съдействие на останалите проектанти на дружеството с техническа експертиза, във връзка със ЗКИР и ЗУТ.

4. Набавяне на изходна информация за нуждите на проектирането - регулационни планове, КК, единични имоти, кадастър на съществуващата инженерна инфраструктура и др.

5. Работа с платформата КАИС и обработка на информация, чрез нея - подаване на заявления, издаване на скици, коригиране на КК и др.

6. Работа със специализирани софтуерни продукти за инженерна геодезия и кадастър.

7. Необходимо е да притежава удостоверение от КИИП за ОПП или за ППП.

8. Необходима е шофьорска книжка кат. "B" и възможност за пътувания в страната, за геодезически заснемания и трасиране на проектираните обекти. Пътуванията са предимно еднодневни.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА:
Висше образование в някое от следните направления:
1. Специалност „Инженерна геодезия“;
2. Специалност "Маркшайдерство";
Предишен проектантски опит е предимство;
Притежаване на пълна проектантска правоспособност е значително предимство;
Практически умения за работа със специализиран изчислителен софтуер за обработка на геодезически заснемания, за изравнение на полигони, както и софтуер за работа с кадастрални карти и кадастрални данни.       Практически умения за работа с геодезически инструменти: тотална станция, електронен нивелир, лазерен скенер и GNSS системи.                                                             Познаване и работа с нормативната база и изискванията, в сферата на геодезията и кадасъра;
Необходими са отлични познания за инженерно чертане с програмен продукт AutoCad;

ЛИЧНИ КАЧЕСТВА:
Мотивация и ентусиазъм за развитие и усъвършенстване в сферата на инженерната геодезия;
Силно развито чувство за отговорност към поставените задачи;
Умения за работа в екип, комуникативност и гъвкавост;
Обективна преценка и организация на възложените задължения;
Отговорност за спазване на зададените срокове.

Тагове:
VIP
27 Март 2023215
ПРОЕКТАНТ - ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ Иннова Дизайн ООД
Иннова Дизайн ООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Иннова Дизайн ООД

Докладвай за проблем
ПРОЕКТАНТ - ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ
Иннова Дизайн ООД

Препишете кода от картинката: