Добавено в твоите Избрани обяви

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ Кои сме ние?
BS Konstructia е водеща компания в областта на строителството, инженеринга и управлението на проекти. За своята 26 годишна история, компанията има повече от 100 реализирани обекта, сред които промишлени сгради и съоръжения, транспортна инфраструктура, търговски и обществени сгради и др.  

Защо да се присъедините към екипа на BS Konstructia?
БС Конструкция разширява своя екип от мотивирани специалисти и предлага възможности за професионална реализация в различните строителни направления на организацията. Компанията цени индивидуалния принос на всеки служител и непрекъснато се стреми да усъвършенства своя подход по отношение на управлението и развитието на хората. Като част от екипа на БС Група компании, ние имаме утвърдени традиции на пазара и стратегическа визия за бъдещето. Ако сте мотивирани да станете част от нашия екип и да се развивате заедно с нас, може би тази възможност е за Вас.

Наименование на позицията
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Основни характеристики на позицията:

 • Изпълнява непосредствено оперативно ръководство на определената му строителна площадка;
 • Организира и разпределя ежедневно работата на бригадири, подизпълнители, механизатори;
 • Дава указания и контролира изпълнението на строително - монтажните работи при стриктно спазване на технологията за строителство;
 • Следи за спазването на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на труд на поверената му строителна площадка;
 • Провежда всички видове инструктажи;
 • Изготвя количествено - стойностни сметки за изпълнените през месеца СМР;
 • Отчита изпълнените за месеца СМР;
 • Води присъствени форми на заетите на обекта работници;
 • Изготвя месечни наряди на работниците;
 • Отчита работата на подизпълнителите;
 • Заявява материали и следи за тяхната доставка;
 • Осъществява непосредствен входящ контрол на доставените суровини и материали;
 • Следи за спазване на определения график и завършването на обекта в срок;
 • Извършва и други конкретно възложени задачи в рамките на своите компетенции;

Необходими умения и квалификация за заемане на позицията

 • Висше строително образование;
 • Опит като технически ръководител – минимум 3 години;
 • Опит в изграждането на обекти с обществено предназначение - магазини, бизнес сгради и прочее ще се счита за сериозно предимство;
 • Опит в ръководенето на строителни бригади и строителна механизация;
 • Опит в отчитане на строителните дейности;
 • Да познава, ползва и тълкува нормативната уредба и добрите практики на строително инвестиционни процес;
 • Компютърна грамотност - AutoCad, MS Office;
 • Да познава методите и технологиите за извършване на СМР съгласно ПИПСМР;
 • Висока отговорност и дисциплина относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на обекта;
 • Организационни умения - управление на времето, управление на приоритетите;
 • Работа в екип;


Какво предлагаме:

 • Култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • Социални придобивки;
 • Работа в екип от доказани професионалисти;
 • Възможност за професионално развитие;

Кандидатствай сега и изпрати своята автобиография. 
Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Уведомяваме Ви, че данните, които предоставяте са защитени по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). БС Конструкция АД се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.
Подавайки своята кандидатура за работа в БС Конструкция АД, Вие се съгласявате с това да обработваме личните данни, които сте ни предоставили чрез изпратените от Вас документи за кандидатстване (CV и/или мотивационно писмо и др.), както и за добавянето им към база данни на кандидати за работа в компанията.
БС Конструкция АД предприема необходимите мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и предават в съответствие с приложимото законодателство.

Тагове:
04 Септември 202374
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ БС КОНСТРУКЦИЯ АД
БС КОНСТРУКЦИЯ АД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на БС КОНСТРУКЦИЯ АД

Докладвай за проблем
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ
БС КОНСТРУКЦИЯ АД

Препишете кода от картинката: