Добавено в твоите Избрани обяви

Медицинска сестра в Отделение по вътрешни болести

МБАЛ "Уни Хоспитал" търси медицинска сестра в Отделение по вътрешни болести


Ние предлагаме:

  • Отлични условия на работа;
  • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
  • Конкурентно заплащане;
  • Покрити транспортни разходи от и до работното място;
  • Ежемесечни социални придобивки (ваучери) в размер на 200 лева;
  • Допълнително материално стимулиране и други бонуси;
  • Възможност за настаняване в жилище на болницата на преференциално ниска цена или поемане на част от разходите за квартира;
  • Работа в мотивиран и динамичен екип.

 

Изисквания:

ü  Да притежава необходимата образователно-квалификационна степен;

ü  Комуникационни умения;

ü  Работа в екип;

ü  Да не са осъждани за престъпление от общ характер.


Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба;
2. Професионална автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Копия на други документи за допълнителна квалификация.

 

Присъединявайки се към нашата болница, вие ставате част от екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това да предоставим най-добрите грижи на нашите пациенти и да изпълним мисията на нашия медицински комплекс.


За допълнителна информация:

0357/88 531, Eксперт “Човешки ресурси“"; e-mail: [email protected]

 

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

 

Тагове:
Други обяви от МБАЛ-Уни Хоспитал ООД
 
Добавено в Избрани
Медицинска сестра в Клиника по съдова хирургия
от 2800 до 3200 лв.
Панагюрище / 27 Ноември
 
Добавено в Избрани
Медицински лаборант в Клинична лаборатория
от 2700 до 3000 лв.
Панагюрище / 27 Ноември
 
Добавено в Избрани
Медицинска сестра в Отделение по вътрешни болести
от 2500 до 2900 лв.
Панагюрище / 27 Ноември
 
Добавено в Избрани
Медицинска сестра в Отделение по кардиология
от 3000 до 3500 лв.
Панагюрище / 27 Ноември
27 Ноември 202326
Медицинска сестра в Отделение по вътрешни болести МБАЛ-Уни Хоспитал ООД
МБАЛ-Уни Хоспитал ООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на МБАЛ-Уни Хоспитал ООД

Докладвай за проблем
Медицинска сестра в Отделение по вътрешни болести
МБАЛ-Уни Хоспитал ООД

Препишете кода от картинката: