Добавено в твоите Избрани обяви

Вокс Он Интернешънъл ЕООД

Разглеждания: 6 100

За компанията

Вокс Он Интернешънъл ЕАД е млада, динамично развиваща се компания, която оперира като кол център. Екипът ни разработва и реализира високоефективно различни по големина и обхват проекти - телемаркетинг кампании, директни продажби по телефона, социологически проучвания, организиране на бизнес срещи, обслужване на входящи линии и др. Работили сме и продължаваме да работим с някои от най-големите телекомуникационни компании в България.


Контакти

Адрес

София, ул. Магнаурска Школа 11 / Виж на картата

Уебсайт

http://www.voxoninternational.com

Политика за поверителност

Описание: Уведомление за поверителностТова Уведомление за поверителност обяснява как „ВОКС ОН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД (наричано „ВОКС ОН“, „Дружеството“, „Ние“) обработва Вашите лични данни когато кандидатствате за работа при нас. Ние се ангажираме да боравим отговорно с личните Ви данни. Настоящото Уведомление обяснява как събираме, използваме и разкриваме личните данни, свързани с кандидатите за работа при нас.Във Ваш интерес е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност.Какви Лични Данни събирамеНие събираме следните видове лични данни, когато кандидатствате за работа при нас:• Данни, които вие ни предоставяте: Ние събираме и съхраняваме всички данни, които ни предоставяте със заявлението си за работа, включително Вашите имена, дата и място на раждане, данни за контакт; снимка, ако сте предоставили такава, приложените към заявлението материали (автобиография, придружително писмо, предишен професионален опит, образование и нашите бележки от проведените с вас интервюта), чувствителна лична информация относно здравословното ви състояние, и всякакви други данни които ни предоставите, включително кореспонденцията с Вас по време на процеса по наемането ви на работа.• Данни от други източници: Ние може да събираме данни за Вас и от други източници, включително фирми за набиране на персонал, от референции/ препоръки, които ни предоставяте, уебсайтове и други публично достъпни данни в Интернет. Ние може също да получим данни, които ни предоставяте използвайки уебсайтове на трети лица.На какви основания събираме Ваши лични данниНие събираме и обработваме Вашите лични данни на основание за целите на легитимния ни интерес да извършваме и защитаваме нашия бизнес. Предоставянето на лични данни от Вас в отговор на обява за работа или в интернет сайт за кандидати за работа, е задължително и обработването на тези лични данни от ВОКС ОН не зависи от Вашето предварително съгласие. Независимо от това, ние гарантираме, че личната Ви информация ще бъде обработвана честно и безпристрастно с оглед интересите Ви и Вашите основни права и свободи.За какви цели използваме Ваши лични данниНие ще използваме предоставените от Вас лични данни за следните цели:• да изберем подходящите кандидати за работа, с които да сключим трудови или граждански договори;• спазване на правни, регулаторни и други изисквания, упражняване на законни права, защитаване в съдебни спорове и други производства и управление на жалби или искове; спазване на вътрешните политики и процедури.Как споделяме Вашите лични данниНие може да споделяме някои от Вашите лични данни със служители от ВОКС ОН, чиито трудови задължения имат отношение към Вашата кандидатура, с цел да администрираме и управляваме функционирането на Дружеството, включително за да може служителите ни да използват системите ни или да за да ви насочим за други отворени позиции за работа. В определени случаи достъп до Вашите лични данни могат да имат също и дружества, предоставящи услуги по договор на ВОКС ОН, като например доставчици на ИТ услуги. Предаване на лични данни извън България Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.Какви са Вашите праваВъв връзка с Вашите лични данни, имате следните права (някои от тях може да зависят от допълнителни условия, определени в законодателството): а. Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме;б. Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;в. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;г. Право да възразите срещу обработването на личните ви данни – когато то се основава на легитимен интерес на ВОКС ОН, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси или то е нужно за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;д. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги съхраняваме;е. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“); ж. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592).Когато сме поискали съгласието Ви, вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Ако поискате да оттеглите съгласието дадено на ВОКС ОН за обработването на личните Ви данни, това няма да засегне обработването извършено преди оттеглянето му.Срок за съхранениеНие ще съхраняваме Вашите лични данни докато приключим процеса на избор и назначаване на подходящ кандидат на съответното работно място или за толкова време, колкото е необходимо за легитимния интерес на ВОКС ОН в съответствие с приложимия закон. Предоставените лични данни за неизбраните кандидати се съхраняват за срок 1 година от приключване на процедурата по избор на кандидат.Ако приемете работата, която Ви предлагаме, ние ще съхраняваме личните ви данни през срока на трудовия ви договор, в съответствие с отделно Уведомление за поверителност, което ще Ви предоставим при приемане на предложението ни за наемане на работа. След приключване на процедурата по избор на кандидат ние ще унищожим вашите лични данни, освен ако легитимният ни интерес не налага друго (например ние ще съхраняваме данните ви при потенциален или висящ правен спор, до приключването му).

Обяви за работа в Вокс Он Интернешънъл ЕООД (3)

 
Добавено в Избрани
Агент дистанционни продажби на 6 часов работен ден
от 1000 до 1200 лв.
гр.София / 09 Април
 
Добавено в Избрани
Агент телефонни продажби в кол център
от 1300 до 2000 лв.
гр.София / 09 Април
 
Добавено в Избрани
Агент дистанционни продажби на непълен работен ден
от 1200 до 1400 лв.
гр.София / 09 Април
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Вокс Он Интернешънъл ЕООД

София, ул. Магнаурска Школа 11