Добавено в твоите Избрани обяви

Тренквалдер ЕООД

Разглеждания: 12 142

За компанията

Хората са ключовият фактор за успеха на всяка компания, ако са назначени по подходящият начин - според техните умения, точното време и място. Това поставя високи изисквания към персонала и неговото управление. Trenkwalder е европейска трудова агенция с повече от 200 офиса в 17 европейски държави. Ние сме символ на надеждни партньорски взаимоотношения с клиенти и колеги, на динамична експанзия в сърцето на Европа, на квалифициран персонал и иновативни решения, свързани с управлението му. В Trenkwalder Ви очаква най-богатият избор от привлекателни оферти за работа в различни сфери. Ние познаваме пазара за наемане на персонал и имаме контакти с най-добрите компании. Възползвайте се от възможностите, които предлага нашата фирма и уменията на нашите служители! 


 ВАШАТА РАБОТА - ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
People are key to the success of any company if you are appointed appropriately - according to their skills, time and place. this places high demands on staff and its management. Trenkwalder is a European employment agency with more than 200 offices in 17 European countries. we"re symbol of reliable partnership with clients and colleagues, the dynamic expansion in the heart Europe, qualified personnel and innovative decisions relating to its management. In Trenkwalder awaits the richest selection of attractive job offers in various fields. We know the market for recruitment and we have contacts with the best companies. Take advantage of the opportunities offered our company and our employees" skills! 

 Your work - your future!

Die Menschen sind der Schlussel zum Erfolg von jeder Unternehmen, wenn Sie entsprechend ernannt werden - nach ihren Fahigkeiten, Zeit und Ort. dies stellt hohe Anforderungen an Personal und seine Management. Trenkwalder ist eine europaische Agentur fur Arbeit mit mehr als 200 Buros in 17 europaischen Landern. wir sind Symbol fur verlassliche Partnerschaft mit Kunden und Kollegen, die dynamische Expansion im Herzen Europa, qualifiziertes Personal und innovative Entscheidungen in Bezug auf sein Management. In Trenkwalder erwartet die reichste Auswahl an attraktive Jobangebote in verschiedenen Bereichen. Wir kennen den Markt fur Rekrutierung und wir haben Kontakte mit den besten Unternehmen. Nutzen Sie die Chancen unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter Fahigkeiten! Ihre Arbeit - Ihre Zukunft!

Контакти

Адрес

гр. София Бул. Христо Ботев 79

Уебсайт

http://www.trenkwalder.bg/

Обяви за работа в Тренквалдер ЕООД (4)

 
Добавено в Избрани
Продавач консултант
от 1200 до 1200 лв.
гр.София / 30 Ноември
 
Добавено в Избрани
Водач на електрокар
от 2000 до 2300 лв.
гр.София / 29 Ноември
 
Добавено в Избрани
Помощник сладкар
от 1500 до 2000 лв.
гр.София / 15 Ноември
 
Добавено в Избрани
Консултант продажби в шоурум
от 2400 до 2700 лв.
гр.София / 15 Ноември
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Тренквалдер ЕООД