Търсене  
Търсите работа?
КАСИЕР-КОНСУЛТАНТ гр. София
Лукойл България ЕООД
гр.София

Селско и горско стопанство

Селското и горско стопанство са сектори, в които често се разкриват голям брой свободни работни места. Търсят се служители и помощници за различни позиции, а свободни длъжности в областта винаги има. Макар че заплатите в тази сфера са доста високи, има фактори, които определят по-слабия интерес към този иначе доходоносен бизнес

Има два деликатни момента, които карат хората да се страхуват. Първото е сезонният характер на много от длъжностите. Макар че това не е отличителна черта за всички, все пак касае поне половината от свободните позиции в бранша.

Второто, което плаши кандидатите, това е по-високата натовареност при повечето професии. Това включва изискваната физическа издръжливост, както и необходимост и готовност да се трудят при всякакви условия, в това число и на открито.

Какви други места можем да открием в раздела

Освен за свободните позиции в горското стопанство, тук можете да се запознаете и с всички други свободни работни места в области като селското стопанство. Ако имате опит в тази сфера или желаете да се развивате в тази посока, тук можете да намерите информация за всички свободни позиции.

Какво образование ни е нужно

В тази сфера на икономиката рядко се предявяват изисквания за наличие на конкретно образование, макар че за някои професии, например агроном, това все пак е необходимо.

За сметка на това се изисква кандидатите да притежават известен опит или ако не, то поне да имат желание да се научат. Особеност е и това, че не се изискват високи умения за адаптивност в екип и за комуникация, тъй като се предполага по-самостоятелен характер на дейността.

Как Zaplata.bg помага в избора ни

Ако искате да се ангажирате в сектора, в този раздел на Zaplata.bg можете да получите информация за всички свободни работни места, за заплатите, които се предлагат, както и за изискванията от страна на хората, които искат да наемат служители.

Тук можете да се свържете с фирмите, които търсят да наемат служители и да кандидатствате за наемане при тях. Ако сте трайно безработни, в областта има доста интересни предложения, които със своя сезонен характер могат бързо да решат финансовите ви проблеми.