Добавено в твоите Избрани обяви

Работник, поддръжка сгради

Поддръжка сгради се състои в извършване на рутинни дейности ръчно или с помощта на най-прости инструменти и механизми със значително физическо усилие. Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства,техника, инструменти и материали, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация и извършва технически прегледи и профилактика. Извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт и поддръжка на сградата за хигиенизиране на болничните стаи. Осъществява пълен контрол върху цялостната апаратура в паровата централа,режима на работа, поддържане постоянна температура в болничните помещения, следи за изправността на щранговете и радиаторите. Проверява текущото експлоатационно състояние на водопроводните инсталации; При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването й;При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информира началника на отдела;
Осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления, за които отговаря; Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения.
Образование – средно образование и свидетелство за правоспособност за работа с парни котли.
Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

Тагове:
Други обяви от МБАЛ Свети Мина ЕООД
 
Добавено в Избрани
Лекар, вътрешни болести
от 1000 до 1500 лв.
Пловдив / 07 Ноември
 
Добавено в Избрани
Лекар, нефролог
от 1000 до 1500 лв.
Пловдив / 07 Ноември
 
Добавено в Избрани
Лекар ендокринолог
от 1000 до 1500 лв.
Пловдив / 07 Ноември
 
Добавено в Избрани
Лекар
от 950 до 1100 лв.
Пловдив / 07 Ноември
 
Добавено в Избрани
Лекар, физикална и рехабилитационна медицина
от 1000 до 1500 лв.
Пловдив / 07 Ноември
09 Ноември 202379
Работник, поддръжка сгради МБАЛ Свети Мина ЕООД
МБАЛ Свети Мина ЕООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на МБАЛ Свети Мина ЕООД

Докладвай за проблем
Работник, поддръжка сгради
МБАЛ Свети Мина ЕООД

Препишете кода от картинката: