Добавено в твоите Избрани обяви

Специалист тестване на продукти на пълен работен ден/Full-time Product Testing Specialist

Ние сме "Етикон" ООД и търсим Специалист за тестване на продукти за наш клиент - производител на мултимедийни устройства, слушалки, уеб камери и звукови карти.

Отговорности на длъжността:

- тестване и диагностика на върнати продукти и възстановяване на търговския им вид;

- попълване на одобрените от фирмата съпътстващи дейността документи, както и подготовка на продаваните продукти за експедиция;

- участие в разтоварването и подреждането на входящи доставки с върнати пратки;

Подходящият кандидат притежава следните знания и умения:

- владеене на английски език на работно ниво;
- основни познания по компютърни системи и хардуер;
- способност за работа в екип;
- внимание към детайла;
- сръчност;
- възможност за започване на работа март;

Ние предлагаме:

- Работно време от 10:00 до 18:00ч.
- обучение на работното място;
- 5 дневна работна седмица;
- приятна работна атмосфера;
- млад и сплотен екип;

Ако описаното до тук представлява интерес за Вас, моля изпратете ни Вашата автобиография.

Всички заявления ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.

Ще се свържем само с одобрени кандидати.We are Etikon Ltd. and we are looking for a product testing specialist for our client - a manufacturer of multimedia devices, headphones, web cameras and sound cards.

Position Responsibilities:

- testing and diagnostics of returned products and restoration of their original appearance;

- filling in the documents approved by the company accompanying the activity, as well as preparing the sold products for shipment;

- participation in the unloading and arrangement of incoming deliveries with returned items;


The suitable candidate has the following knowledge and skills:

- English language proficiency at working level;
- basic knowledge of computer systems and hardware;
- ability to work in a team;
- attention to detail;
- dexterity;
possibility to start work in March;

We offer:

- Working hours from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
- on-the-job training;
- 5-day working week;
- pleasant working atmosphere;
- young and cohesive team;

If what has been described so far is of interest to you, please send us your CV.

All applications will be treated in strict confidence.

Only approved applicants will be contacted.

Тагове:
Други обяви от ЕТИКОН ООД
 
Добавено в Избрани
Специалист тестване на продукти и докладване/Full-time Product Testing and Reporting Specialist
от 1300 до 1600 лв.
Пловдив / 14 Март
14 Март 202386
Специалист тестване на продукти на пълен работен ден/Full-time Product Testing Specialist ЕТИКОН ООД
ЕТИКОН ООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ЕТИКОН ООД

Докладвай за проблем
Специалист тестване на продукти на пълен работен ден/Full-time Product Testing Specialist
ЕТИКОН ООД

Препишете кода от картинката: