Добавено в твоите Избрани обяви

ПОДДРЪЖКА БГ ООД

Разглеждания: 327
ПОДДРЪЖКА БГ ООД

За компанията

Ние сме иновативна софтуерна компания, поставяща нови стандарти в управлението на естетични клиники, бюти салони, фитнеси и спортни зали. С нашите решения сме се утвърдили като лидер на българския пазар, обслужвайки високопрофесионални и популярни клиенти в тези браншове.

We are an innovative software company, setting new standards in the management of aesthetic clinics, beauty salons, fitness centers, and sports facilities. With our solutions, we have established ourselves as a leader in the Bulgarian market, serving highly professional and popular clients in these industries.


Контакти

Адрес

гр. София, пл. "България" 1, административна сграда на НДК - ПРОНО, ет. 13, Fitsys / Виж на картата

Уебсайт

https://www.fitsys.com

Facebook

https://www.facebook.com/fitsyshq

Политика за поверителност

Описание: Иновация: Подкрепяме постоянното търсене на новаторски идеи и технологии, като ги вграждаме в нашия продукт, за да осигурим конкурентно предимство на нашите клиенти.Интегритет: Нашата компания се стреми към високи стандарти на честност и прозрачност във всички аспекти на бизнеса, от отношенията с клиентите до взаимоотношенията в екипа. Съчетаваме устойчива работна етика и креативен подход към работата с дълбоко уважение към индивидуалните идеи и приноси на всеки служител.Сътрудничество: Eкипният дух и взаимодействието между членовете на екипа, създават положителна работна култура и мотивираща атмосфера.Innovation: We support the constant search for innovative ideas and technologies by incorporating them into our product to provide competitive advantage to our customers.Integrity: Our company strives for high standards of honesty and transparency in all aspects of business, from customer relations to team relationships. We combine a sustainable work ethic and a creative approach to work with a deep respect for each employee’s individual ideas and contributions.Cooperation: Team spirit and cooperation between team members creates a positive work culture and motivating atmosphere.
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ПОДДРЪЖКА БГ ООД

гр. София, пл. "България" 1, административна сграда на НДК - ПРОНО, ет. 13, Fitsys