Добавено в твоите Избрани обяви

Оператор, видеонаблюдение в сектор

Основна цел на длъжността:

   Да осъществява чрез средствата на видеонаблюдения денонощен контрол на пропусквателния режим в студентските общежития на ПССО – УНСС.

Основни задължения:

·       Изпълнява постова служба чрез средствата за видеонаблюдение и осъществява отдалечен пропускателен режим в студентските общежития на ПССО-УНСС;

·   Наблюдава денонощно видеокамерите по всички етажи на студентските общежития, следи за нарушения на Правилника за вътрешния ред и не допуска кражби и нанасяне на щети в 12-те обекта;

·   Приема, реагира на позвъняване, постъпило от монтираните домофони на входовете на блоковете и след установяване на видео връзка с желаещите да посетят студентските общежития, изисква показването на документ за самоличност;

·      Не допуска приемането на гости в студентските стаи в интервала от 22.00 до 6.00 часа и уведомява живущите, че при оставане на посетителя в общежитието след 24.00 часа са длъжни да заплатят такса за хотелска нощувка;

·   При възникване на аварийни ситуации /спиране на ел. ток, наводнение, засядане на човек в асансьора и др./, уведомява незабавно фирмите обслужващи сградния фонд;

·       Не допуска външни лица без документ за самоличност или в нетрезво състояние;

·       В края на смяната си отразява в рапортната книга на съответното студентско общежития, забелязани нередности или нарушения на Правилника за вътрешния ред от наблюдението на видеокамерите;

·       Не напуска работното си място до издаването на следващата смяна;

·    Изпълнява и други задачи, свързани с областите на дейност на сектора.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Ø Образование: средно

Ø Професионална област: охранителна дейност и противодействие на престъпността

Ø Професионален опит (продължителност и вид): 1 /една/ година професионален опит в областта на охранителната дейност  

Ø Допълнителна квалификация/обучение:

Ø Специални умения и компетенции:

-     Способност за взимане на бързи и адекватни мерки при възникване на кризисна ситуация;

-     отдаденост на работата си и способност за работа под напрежение;

-     вежливо отношение към живущите и посетителите на студентските общежития.

Начин на кандидатстване:
Необходими документи: CV (автобиография) + актуална снимка

Документи се приемат: oн лайн, на e-mail: hr@unwe.bg  ИЛИ

на адрес: гр. София, район Студентски, ул. “8-ми декември” 19, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”

За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”,

телефонен номер: 02/ 8195 263

 

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!

Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.

Обявата е валидна до: 22.06.2023 г.

Тагове:
22 Май 202355
Оператор, видеонаблюдение в сектор УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Докладвай за проблем
Оператор, видеонаблюдение в сектор
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Препишете кода от картинката: