Добавено в твоите Избрани обяви

ОБРАЗОВАТЕЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ХЕРМЕС ЕООД

Разглеждания: 144
ОБРАЗОВАТЕЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ХЕРМЕС ЕООД

За компанията

Образователен бизнес център “Хермес” е създаден през 2003 г. и е лицензиран от Националната агенция по професионално образование и обучение, за провеждане на обучение, за придобиване на квалификация и преквалификация по професиите: икономист, финансист, сътрудник маркетингови дейности, оперативен счетоводител, данъчен и митнически посредник, офис–мениджър, организатор туристическа и агентска дейност, строител, компютърна и Internet грамотност, чужди езици. 

Учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения за усвояването на конкретната професия. Целта на преподавателският ни екип е след запознаване с теоретичната основа на съответната бизнес дисциплина, да провокира инициативност и изобретателност в обучаващите се, чрез активно участие в дискусии и учебни практики.

Предлага се редовна и онлайн  форма на обучение, също така и валидиране на компетенции. Дневните, вечерните и съботно–неделните занятия се водят от хабилитирани преподаватели, утвърдени имена в областта на предлаганите професионални направления. Обучението е организирано в малки групи при модерна учебна база. Интерес предизвиква и предлаганото поддържащо обучение за специалисти в изброените по-горе професионални направления, под формата на семинари и дискусии на актуални теми. Основната цел е да се представи на обучаващите се баланса между теоретични познания и практически умения в областта на отделните бизнес дисциплини, чрез които да им се даде възможност да извършват правилни анализи и да вземат адекватни решения.

Образователен бизнес център “Хермес” е инициатор и организатор на Форум “Български бизнес дни”. Целта на Форума е да бъдат представени и дискутирани актуални и основни теми, касаещи привеждане дейностите на българските фирми към изискванията и стандартите на Европейският съюз. Чрез Форума предприемачите имат възможност да участвуват в конструктивния диалог с институциите, да обменят опит и информация, да създадат контакти, които да ги подпомогнат при привеждането на дейностите им към новите пазарни условия.

В бизнес центъра могат да се получат консултации и услуги при: избор на подходяща програма за финансиране на бизнес идеи; разработка на икономическа обосновка или бизнес план; организиране на маркетингово проучване за реализация на бизнес идеи; счетоводни услуги; обучение и повишаване квалификацията на кадрите. Обучението може да бъде организирано и съобразено с изискванията на конкретен работодател. Цените на предлаганите обучения зависят от продължителността им и са приемливи. 

Към Образователния бизнес център е създадена Агенция за подбор на кадри “Хермес”, която има за цел да предостави услуги и консултации при информиране, психологическо подпомагане, насочване към професионално и мотивационно обучение на търсещи работа лица с цел адаптирането им и реализацията им на пазара на труда. Чрез Агенцията за подбор на кадри Образователен бизнес център “Хермес” предоставя професионална и пълна услуга на обучаващите се, а така също и на работодателите при подбор на необходимите им кадри и развитието на екипите им.

Галерия

Контакти

Адрес

София 1574, бул. "Шипченски проход" 63, ет.4 , Индустриална сграда Електроника / Виж на картата

Телефон

0886984620 , 0885 755867

Уебсайт

https://obc-hermes.com/

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067181594992
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ОБРАЗОВАТЕЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ХЕРМЕС ЕООД

София 1574, бул. "Шипченски проход" 63, ет.4 , Индустриална сграда Електроника