Добавено в твоите Избрани обяви

ISG Personalmanagement GmbH

Разглеждания: 23 743

Галерия

ISG Personalmanagement GmbH[1]— Zaplata.bg

Политика за поверителност

Описание: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ   Уважаеми г-н/г-жо кандидат,  ИСГ Персоналмениджмънт ГмбХ, респ. ООД, взема много сериозно въпроса за защита на Вашите интереси. Всеки контакт с нас е поверителен и отговаря на законовите предписания относно защитата на личните данни, както се вижда от тази декларация.  Поверителност  Естествено ние се задължаваме, да се отнасяме поверително към Вашата кандидатура. Това се отнася както за обстоятелството, че Вие изобщо кандидатствате, така също и за каква позиция кандидатствате, резултатът от Вашата кандидатура и също съдържанието на Документите, с които кандидатствате.  При никакви обстоятелства ние няма да отговаряме на телефонни запитвания от трети страни по тези теми.  Тази информация няма по никакъв начин да предоставяме на трети страни без Ваше изрично съгласие. Нашата база данни за кандидати е защитена от неправомерен достъп (виж долу).  Също така се задължаваме да спазваме съобщенията за блокиране/изтриване - които са ясно посочени от вас.  Всичко посочено до тук естествено се отнася и до нашите партньори по договор или сътрудничество.  Също така ще дадем указания за конфиденциалност на потенциалните работодатели, на които подадем молбата Ви с Вашето съгласие, и незабавно ще изискваме подобно поведение.  Защита на данните  Вашите данни се събират с цел да заемете позиция, отговаряща на Вашите професионални квалификации. Предоставянето на данните е от съществено значение за включването в нашата система и последващото предоставяне на потенциални работодатели. ИСГ Персоналмениджмънт не е в състояние да бъде посредник за Вас без да предоставите Вашите данни. Ние смятаме, че с предоставянето на Вашите данни, Вие сте съгласен/сна те да бъдат използвани единствено за целта те да бъдат предоставени на Ваши потенциални работодатели. Естествено важат описаните по-горе правила за поверителност.  Всички лични данни, които в рамките на една кандидатура са събрани при нас и ще бъдат обработени от нас, ще бъдат съхранени в нашата база данни за кандидати, която с технически и организационни мерки е защитена срещу неправомерен достъп и манипулации. Без Вашето изрично съгласие Вашите данни няма да бъдат предоставяне на трети страни. Освен това ще запазим заявлението Ви за период от три години, за да го вземем предвид при бъдещи свободни работни места. Също и тук важат дадените по-горе правила за поверителност. Още повече, че никой освен Вас няма да узнае, че Вие фигурирате в нашата база данни. Вие по всяко време можете да откажете ние да съхраняваме Вашите данни без да давате причина за това. Тогава те ще бъдат незабавно изтрити.  Естествено ние ще Ви даваме с удоволствие информация за съхранените от нас Ваши данни. Винаги можете да искате от нас корекция ,спиране на използването или напълно заличаване на Вашите данни.  Контакт:  За други въпроси относно тема поверителност и лични данни можете да получите като се обърнете към нас на адрес:  ИСГ Персоналмениджмънт ГмбХ Рустеншахералее 38 1020 Виена, Австрия Телефон: +43 1 512 35 05 Факс: +43 1 512 35 05 - 35 Email: [email protected]  ИСГ Персоналмениджмънт ООД Бул. Цариградско шосе 53, бл. 2, офис 4 1124 София Тел: +359888508905

Обяви за работа в ISG Personalmanagement GmbH (1)

Добавено в Избрани
Produktionsmitarbeiter (m/w) / Работник в Производство (м/ж)
Австрия / 18 Май
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на ISG Personalmanagement GmbH