Добавено в твоите Избрани обяви

Grove Global Consult Ltd.

Разглеждания: 9 363
Grove Global Consult Ltd.

Визитна картичка

Grove Global Consult is a consulting and recruitment agency headquartered in Sofia, Bulgaria, providing strategic consulting services in the areas of private business sector worldwide.

Офиси в България:София

Контакти

Уебсайт

https://www.groveglobalconsult.net/

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/grove-global-consult-ltd/

Политика за поверителност

Описание: ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИИнформация за администратора на лични данни:Гроув Глобал Консулт ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204729719, със седалище и адрес на управление: бул.Проф. Цветан Лазаров 126, гр.София, Тел: +359876218465; e-mail: [email protected]Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:● Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;● Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;● При предвидено задължение по законВ следващите параграфи ще намерите информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯНие обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.Цели на обработката:● установяване на самоличността Ви;● управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договорр;● изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;● Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.● изготвяне на потребителски профил;На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:● лични данни за контакт - адрес за контакт, имейл, телефонен номер;● данни за идентификация - трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;● Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;● електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;● информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване.Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):● пощенски оператори и куриерски фирми;● лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Grove Global Consult Ltd.