Как да се представим добре на интервюто
Публикувано от: Zaplata.bg
08 Август, 2019 г.
Как да се представим добре на интервюто
Снимка: shutterstock

Самопрезентацията - това е средство за формиране на собствения образ, демонстрация на личността пред околната среда. Това е и управление на впечатлението, което говорителят прави пред публиката. Основната цел на такова лично представяне - да привлече интерес и да предизвика определени действия. Като част от интервюто - това е получаването на предложение от работодателя.

Създаденият образ трябва да съответства на вашите идеи, в противен случай може да възникне вътрешноличностен конфликт. Обратната страна може да се окаже ситуация, в която сте заложник на социалните очаквания - например, един IT-специалист винаги е неразбираем.

Благоприятното впечатление на събеседника може да се направи в рамките на деловото и лично общуване. В първия случай е важно да разкриете своите професионални умения. В личната комуникация ще се проявят личностните Ви качества. На интервюто е важно количеството професионални компетенции и личните качества, необходими за кариерното развитие и ефективното сътрудничество с колеги, партньори, клиенти.

Някои особености и характеристики на характера се определят генетично, а други възникват в резултат на обучения и развития. Следователно, има два вида самопрезентация: природна и изкуствена. 

Природната самопрезентация ни се дава с раждането. И обичайно не можем да й повлияем, докато с възрастта не започнем да използваме специално разработените умения, за формирането в околната среда на някакъв наш образ, като професионалист или личност - така стигаме до изкуственото самопрезентиране.

Самопрезентацията се състои от две части: непосредствена и посредствена: 

  1. Посредствената част включва резюме, мотивационно писмо, портфолио, връзки към страници на социални мрежи. 
  2. Непосредствената част се състои от следните фактори: външен вид, поведение, подготовка за интервюто, лични качества.

Посредствена самопрезентация 

Всичко, което презентирате на потенциалния работодател - това е част от Вашия образ. 

Резюмето и мотивационното писмо - тук започва самопрезентацията Ви. Те са част от професионалния Ви имидж. Тяхната основна цел - открито, надеждно и структурно да предадат Вашите цели, компетенции, постижения, планове и опит. Колкото по-внимателно ги подготвяте, толкова по-лесно ще Ви бъде да проведете диалога на интервюто. При поискване, понякога се съставя и портфолио - към него, освен художественото оформление има и аналогични изисквания: достоверност и структура.

Вместо визитка, сега често се предоставят линкове в социалните мрежи. Някои компании ги искат преди интервюто. Преди изпращането на линковете, направете преценка на съдържанието на Вашата страница. Заедно с автобиографията и портфолиото, съдържанието в страницата трябва да бъде потвърждение на откритост и достоверност на фактите от Вашия живот.

Непосредствена презентация

Външен вид

Нужно Ви е добре поддържано, съответстващо на ситуацията облекло. Ако сте творческа личност или програмист, чиито любими дрехи са скъсани дънки и износени маратонки, то на първата среща би трябвало да отидете с цели дънки и нови маратонки. Това на първата среща ще повиши нивото на положителното възприятие за Вас.

Етикет

В съвременния свят правилата на етикета се трансформират, но някои остават непроменени: пунктуалност, предупреждение за забавяне, уважение към събеседника, култура на речта, липса на негативни изказвания за ръководителя, партньори, колегите.

Подготовка 

Подготовката за срещата е от голямо значение. Ако предварително сте проучили компанията: нейните ценности, корпоративна култура, планове, то Вие ще създадете интересен и не повърхностен диалог с представителя на компанията. Също така, трябва да сте готови да разкажете подробно за своя опит: запомнете дати, ситуации, бизнес-кейсове, постижения и пропуски.

Нивото на подготвеност влияе върху формата на представяне на информацията - знаещият човек е лесно да бъде уверен.Вашите лични качества - това е 'обложката' на самопрезентацията. Личните качества влияят върху професионалното изразяване и развитие. Проявявайки нетактичност или недружелюбие, е трудно да разчитате на позицията лидер. Неувереният в себе си човек е трудно да бъде активен и открит.Лични качества 

Добрата новина е, че всяка самопрезентация, при вложени сили и време се възвръща като умение и постепенно става част от Вас. Ето защо, ако имате затруднения с една от формите на самопрезентацията, можете да се свържете с кариерен консултант преди интервюто и да повишите нивото си до комфортно.


Важно умение за лидерство - умствена издръжливост
Често ли се сблъсквате със ситуации на работното място и у дома, където сте под натиск от околната среда или даден човек? Случва се и така: работата ви е критикувана със и без причина, вашите действия, ценностни и способности непрекъснато се обезценяват, вие като човек сте унижавани и т.н. Коя реакция е най-често проявяваната? Агресия, обида, безсилие пред обстоятелства, депресия и т.н. Как можете да реагирате различно? От гледна точка на психологията, терминът психическа издръжливост означава определена съпротива на човека срещу жизнения натиск. Психологически устойчивите хора не са емоционално въвлечени в ситуацията, следователно е по-лесно да се справят с извънредните ситуации на работното място, те се адаптират по-бързо към прекомерното внимание на обществото, по-лесно намират общ език със средата си. Най-важното е, че те запазват своята енергия и цялост на личността. Някой хора ежедневно са подложени на натиск от страна на шефа, колегите, роднините, а други са значими хора, свикват / адаптира се към този натиск и спират да реагира на него. Това важно умение не възниква у всички, а в малък брой от мнозинството. Какво да правим останалите? Добрата новина - менталната издръжливост може да се тренира. Способността на хората да се контролират/да издържат на удара (изберете метафората, която повече ви допада) и да не се поддават на провокациите на онези, които ги притискат, е състояние за поддържане на психическото здраве в продължение на много години. Там, където манипулацията се контролира - започва издръжливостта. Най-важното житейско умение за офиса и дома.
Публикувано от: Zaplata.bg
Още »
Рестартиране на кариера? Време за размисли
„Познайте сам себе си.” Платон Решихте да промените коренно дейността си, „пораснахте и надраснахте“ съществуващата си позиция, имате желание да реализирате хобито си ... Откъде да започнем? Погледнете по-отблизо себе си, внимателно слушайте гласа на интуицията си, не забравяйте за вашите желания или мечти - заемете се със самопознанието. И точно след подобно предложение, Клиентът, който беше дошъл на консултацията с цел да промени съществуващата траектория на кариерата си, каза: „Не съм склонен/на към рефлексии. Искам да обсъдим новите възможности и да предприемем действия“. Или самият той предлага начини да проучи ситуацията си: „Нека направим одит на моите таланти. Дайте някакъв вид тест или въпросник за кариерно ориентиране. ' Приятели, Гугъл ще помогне. Това не е за мен. Има въпросници, има тестове. НО! Работя с вашата индивидуалност, с уникалността на вашата личност, така че без да познавате себе си, не мога да пристъпя към истинската ви цел. И преди да зададете важните въпроси за изграждането на план за преминаване към новата Ви кариера, предлагам да разгледате следните теми: вашите интереси днес; какви ценности са важни за вас; вашите таланти; каква работна среда искате да имате; какво е състоянието на кариерата Ви днес. Тези въпроси ще ви насочат към вашите цели. Примерите за успешно рестартиране на кариерата ще започнат именно с тези размисли.
Публикувано от: Zaplata.bg
Още »