Добавено в твоите Избрани обяви

Домакин

Изисквания:

- Средно специално образование;

- Опит на същата или сходна позиция;

- Компютърни умения.

- Познания за нормативните изисквания за снабдяване, съхраняване, стопанисване и използване на стоково-материалните ценности, инвентар и съоръжения в образователната институция.

Задължения:

  1. Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски материали.
  2. Води картотека на постъпилите стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали, както и на длъжностните лица, на които са предадени за ползване.
  3. Изпълнява заявките за необходимите стоки и материали, които не са дълготрайни материали активи.
  4. Съхранява стоково-материалните ценности, съобразно техните свойства.
  5. Отчита ежемесечно разхода на стоки и материали, които не са дълготрайни материали активи.
  6. Организира ремонта на помещенията и осъществява контрол върху качеството на провеждането и приемането на изпълнените ремонтни работи.
  7. Закупува и доставя учебно-технически средства, предмети за текущо обзавеждане и хигиенни почистващи препарати и материали, хранителни продукти и др.
  8. Контролира работата на хигиенистите и общия работник.
Тагове:
Други обяви от 133 СУ А. С. Пушкин
 
Добавено в Избрани
Чистач - училище
от 850 до 850 лв.
София / 18 Септември
 
Добавено в Избрани
Технически секретар
от 1400 до 1400 лв.
София / 14 Септември
 
Добавено в Избрани
Зам.-директор АСД
от 2500 до 2500 лв.
София / 14 Септември
14 Септември 2023168
Домакин 133 СУ А. С. Пушкин
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на 133 СУ А. С. Пушкин

Докладвай за проблем
Домакин
133 СУ А. С. Пушкин

Препишете кода от картинката: