Добавено в твоите Избрани обяви

Технически секретар

Изисквания:

- Длъжността „Технически секретар“ се заема от лица, придобили средно или по-високо образование;

- Професионален опит на посочената длъжност;

- Административна компетентност:

Познава и умее да прилага законовите и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до администрирането в областта на образованието и трудовото право.

Познава и прилага правилата за делодство и кореспонденция.

- Компютърни умения;

- Основни задължения:

  1. Получава и регистрира постъпващата кореспонденция, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане на ръководителя.
  2. Води и съхранява административната документация на образователната институция.
  3. Изготвя и предоставя на директора за подпис служебни бележки, удостоверения, писма, заповеди, наредби и други документи.
Тагове:
Други обяви от 133 СУ А. С. Пушкин
 
Добавено в Избрани
Чистач - училище
от 850 до 850 лв.
София / 18 Септември
 
Добавено в Избрани
Домакин
от 1400 до 1400 лв.
София / 14 Септември
 
Добавено в Избрани
Зам.-директор АСД
от 2500 до 2500 лв.
София / 14 Септември
14 Септември 2023246
Технически секретар 133 СУ А. С. Пушкин
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на 133 СУ А. С. Пушкин

Докладвай за проблем
Технически секретар
133 СУ А. С. Пушкин

Препишете кода от картинката: