Ново търсене  
Назад към резултатите
 

Администратор доставки

София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

ОТГОВОРНОСТИ НА ПОЗИЦИЯТА:

 • Отговаря за подготовка, контрол и изпращане на оборудване, устройства и документация до клиента, по сключени сделки от дистанционни продажби ;
 • Отговаря за подготовката и изпращането на финансови документи за закупуване на устройства в брой или на лизинг;
 • Отговаря за печат и подготовка на документални пратки с/без подарък или с устройства;
 • Комуникира с куриерската фирма, като следи за изпълнението на доставените пратки;
 • Предоставя логистични услуги на външните клиенти на Виваком България ЕАД, касаещи изпълнение на дистанционни продажби;
 • Участва в процеса по приемане на постъпващи стоки и материали към НДЦ;
 • Участва в процесите по приемане и тестване на върнати устройства, от дистанционни продажби.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 • Познаване на продуктите и услугите, предлагани от компанията
 • Познаване в детайли всички процеси, процедури, инструкции и системи, свързани с продажбеното и след продажбеното обслужване на клиенти на Vivacom
 • Клиентски ориентирано поведение
 • Умения за приоритизиране, планиране и контрол
 • Отлична компютърна грамотност
 • Позитивност, инициативност и проактивност 

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Редица придобивки като: Допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно късно от 27.10.2022г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком България обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком България критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от БТК е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.

Кандидатствай