Добавено в твоите Избрани обяви

Главен специалист ЕСГРАОН

 

СО-район „Студентски“ търси да назначи:

Старши специалист ЕСГРАОН в отдел „Административно и информационно обслужване“

 1. Изисквания за заемане на длъжността са:

-         Средно образование;

-         Професионален опит на сходна позиция – 1 (една) година;

-         Компютърна грамотност - MS Office.

 2. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят са:

-         Заявление за назначаване – свободен текст;

-         Професионална автобиография;

-         Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителни квалификации;

-         Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-         Копие от документи за компютърна грамотност, ако кандидатът притежава такива;

-         Други документи, по преценка на кандидата.

 3. Кратко описание на длъжността:

Създаване, поддържане в актуално състояние и съхраняване на електронния регистър на населението в базите данни „Население”, съгласно Наредбата за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, съхраняване на регистрите на населението на хартиен носител (личен регистрационен картон – ЛРК), както и издаване на удостоверения въз основа на Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Обработване на подадените през портал на Столична община електронни заявление за извършване на административни услуги във функционална област „Гражданска регистрация“. Съставяне и изпращане в ТЗ „ГРАО” в електронен вид на всички актуализационни съобщения образец – ЕСГРАОН. Изпращане на уведомителни писма до ТЗ „ГРАО” за новосъздадени адреси на територията на районната администрация, с фиксиране на секции, за поддържане на националния класификатор на адресите. Предоставяне на данни от ЕСГРАОН на български и чуждестранни граждани, държавни органи и институции, както и на други звена в районната администрация. Приемане, окомплектоване и изпращане на документи, свързани с установяване на българско гражданство в Дирекция „Българско гражданство“ при Министерство на правосъдието. 

 4.Минимална работна заплата за длъжността: от 1500 -1600 лева.

*Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалният опит, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Документите следва да бъдат представени в срок до 20.12.2023 г. на електронна поща: [email protected]

С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

Телефон за информация: 0882647174

 

 

 

 

Тагове:
Други обяви от Столична община-Район Студентски
 
Добавено в Избрани
Началник на отдел Административно и информационно обслужване
от 880 до 2500 лв.
София / 27 Ноември
 
Добавено в Избрани
НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ
от 880 до 2500 лв.
София / 27 Ноември
 
Добавено в Избрани
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
от 2000 до 2200 лв.
София / 21 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 1600 до 1700 лв.
София / 21 Ноември
 
Добавено в Избрани
Младши експерт
от 1500 до 1600 лв.
София / 21 Ноември
PRO
16 Ноември 2023257
Главен специалист ЕСГРАОН Столична община-Район Студентски
Столична община-Район Студентски
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Столична община-Район Студентски

Докладвай за проблем
Главен специалист ЕСГРАОН
Столична община-Район Студентски

Препишете кода от картинката: