Добавено в твоите Избрани обяви

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

 

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите за заемане на длъжността са:

-Висше образование – Магистър по „Право\", придобита юридическа правоспособност;

-Професионален опит -1 година

 

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят са:

  • Заявление за назначаване – свободен текст;
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, удостоверение за придобита юридическа правоспособност, допълнителни квалификации;
  • Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите следва да бъдат представени в срок до 15. 12. 2023 г. в деловодството на район „Студентски” на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги” или на e-mail : [email protected]

Кратко описание на длъжността: Преки задължения: Дава правни становища, съвети и мнения по правилното протичане на съответната административна дейност, както и по законосъобразността на административните актове. Разяснява прилагането на нормативните актове при поискване от служители от други отдели. Дава становище по законосъобразността при сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори, налагане на наказания и търсене на дисциплинарна и имуществена отговорност Осъществява процесуалното представителство на районната администрация и Столична община пред правораздавателните органи в рамките на своите правомощия и възложени задачи.

С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

За допълнителна информация тел. 0882647174

 

 

 

 

 

 

Тагове:
Други обяви от Столична община-Район Студентски
 
Добавено в Избрани
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
от 2000 до 2200 лв.
София / 21 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 1600 до 1700 лв.
София / 21 Ноември
 
Добавено в Избрани
Младши експерт
от 1500 до 1600 лв.
София / 21 Ноември
 
Добавено в Избрани
Медицинска сестра
от 1300 до 1350 лв.
София / 16 Ноември
 
Добавено в Избрани
Главен специалист ЕСГРАОН
от 1500 до 1600 лв.
София / 16 Ноември
PRO
16 Ноември 202394
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ Столична община-Район Студентски
Столична община-Район Студентски
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Столична община-Район Студентски

Докладвай за проблем
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
Столична община-Район Студентски

Препишете кода от картинката: